„K založení biokoridoru využijeme netradiční postup - zkombinujeme řízené zásahy pro založení lučního společenstva a výsadby keřů s přirozenou obnovou biotopu za pomoci přírody,“ vysvětluje předseda spolku Petr Rejzek.

Tento přístup je podle něj možné použít díky dozoru ekologů, kteří průběžně sledují vývoj rostlinného společenstva i osídlování živočichy. „Pozemek už teď pomáhá zvyšovat biodiverzitu v jinak intenzivně využívané zemědělské krajině,“ dodává.

Do projektu se může zapojit finančním darem nebo přiložením ruky k dílu i široká veřejnost. Lidé najdou veškeré informace na webových stránkách Koroptvicky.cz.

„V pilotní lokalitě u hvězdárny, kde obnovujeme biotop pro polní ptáky, už zahnízdily koroptve. Pozemek jsme přitom převzali teprve nedávno. Vytyčili jsme kolem něj pásmo biodiverzity, značené cedulkami po obvodu pozemku. Žádáme zdejší zemědělce o šetrné hospodaření v dosahu čtyřiceti metrů a veřejnost o venčení psů pouze na vodítku,“ líčí.

Ochránci přírody nechají až do vyvedení mláďat v létě zarůstat plochu bylinami, které měly semennou zásobu v půdě nebo nalétly z okolí. Jedná se většinou o běžné plevele, jako jsou drchnička rolní, hluchavka nachová, hrachor hlíznatý, kokoška pastuší tobolka, lebeda rozkladitá nebo vlčí mák, které do krajiny patří a jsou důležité jako potrava pro motýly, čmeláky a ptáky. „Bez nich není možná přírodní rovnováha v zemědělské krajině,“ podotýká Petr Rejzek.

Vydatné jarní deště pomohly rozvinout bylinný porost tak, že vypadá jako přírodní květinový záhon. To přilákalo k hledání potravy spoustu motýlů, ale i bažanty a koroptve, kteří tu dokonce hnízdí.

„Koroptev polní je vlajkovým druhem české zemědělské krajiny a je citlivým bioindikátorem, jenž ekologům říká, zda jsou změny v krajině prováděny dobře. Otázkou dalších let bude, jestli se tu podaří malou koroptví populaci udržet,“ říká.

Dobrým znamením jsou pro spolek ochránců přírody osvícení domkaři, kteří u hvězdárny vymezili pozemky ze sousedního velkého půdního bloku, na kterých dávají větší prostor přírodě. I ty dnes bují životem a koroptve sem chodí za potravou.

„Plochu dosejeme semeny z okolních luk a položíme tak základ lučnímu společenstvu, které zvýší zasakování vody, ochrání půdu, zlepší mikroklima v okolí a nabídne potravu a domov bezpočtu druhů hmyzu, pavoukům, ještěrkám a ptákům,“ nastiňuje místopředseda spolku Michal Zedek.

V noci sem budou létat za hmyzí potravou netopýři a drobné hlodavce udrží pod kontrolou lasice kolčavy, poštolky, káňata i sovy. „Luční společenstvo pomůže v zakořenění výsadbám řady původních druhů keřů. A při správném managementu tu koroptve mohou mít natrvalo nový bezpečný domov,“ předpokládá.

Spolek zpracoval před lety studii pro celé Přerovsko, kterou podpořilo ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj i město Přerov. Další podobná lokalita má vzniknout také ve spolupráci s obcí Beňov.