Zchátralá a zrezivělá lávka, která už více než šedesát let nahrazuje původní přemostění přes řeku Bečvu, má přitom podle odborníků své dny sečteny.

O jejím chatrném „zdraví“ asi nejlépe vypovídá fakt, že během tradiční silvestrovské show otužilců nesmí na lávku vkročit větší počet lidí – hrozilo by totiž její zřícení.

„V současnosti je už na most vydáno územní rozhodnutí a dokončena dokumentace pro vydání stavebního povolení. Po dořešení smluvního vztahu s Povodím Moravy požádáme o vydání povolení,“ nastínil vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Samotná stavba Tyršova mostu by podle něj mohla začít na podzim letošního roku a s jejím dokončením se počítá zhruba v polovině roku 2011. Závazný termín zahájení stavby se ale bude odvíjet od toho, zda celou akci v červnu posvětí zastupitelé, a jestli proběhne hladce výběrové řízení na dodavatele stavby.

Tyršův most by měl být co do rozměrů důstojnou náhradou za svého předchůdce, historický most z roku 1905. Ten na samém konci války – 8. května roku 1945 – nenávratně zničil výbuch náloží, které uložili pod všechny přerovské mosty Němci.

„Nový most bude 12,5 metrů široký a jeho délka je 73 metrů. Původní pilíře Tyršova mostu nezůstanou zachovány a nahradí je nové, subtilní,“ řekl dále Gala. Most ozdobí sochy, jejichž vzhled se stal před časem terčem kritiky přerovských výtvarníků a také části veřejnosti.

„Sochy jsou nedílnou součástí architektonického návrhu,“ vysvětlil už dříve brněnský architekt Tomáš Koumar z architektonické kanceláře Aleny Šrámkové, která je autorkou vítězného návrhu.

Ve směru od centra města bude na mostě bronzová plastika zubra, uprostřed pták a o něco dál pak tři stromy z betonu. Na konci jejich pahýlů, které znázorňují větve, mají být umístěna barevná světla. Prvky mají symbolizovat návrat k přírodě – zubr je symbolem života na zemi a znaku města, pták výrazem volnosti a svobody a stromy zastupují rostlinnou říši.

#nahled|https://g.denik.cz/61/54/tyrsuv_most_vizualizace_prerov20090522_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/61/54/tyrsuv_most_vizualizace_prerov20090522.jpg|Ve směru od centra města bude na mostě bronzová plastika zubra, uprostřed pták a o něco dál pak tři stromy z betonu. Strom ze železobetonu bude vysoký pět metrů, tři metry dlouhý zubr bude vážit 1,3 tuny a pták 400 kilogramů#

Sochy navrhla pražská výtvarnice Ivana Šrámková. Podle navržených rozměrů se zřejmě sochy stanou nepřehlédnutelnými monumenty nového Tyršova mostu. Například jen strom ze železobetonu bude totiž vysoký pět metrů, tři metry dlouhý zubr bude vážit 1,3 tuny a pták 400 kilogramů.

„Není důležité, co tam bude za sochy, hlavně že už bude most konečně stát,“ shodli se ale v bleskové anketě Přerovského deníku dotázaní obyvatelé města. „Stavbu už bych dál neodkládal, protože nový most je nutný kvůli spojení obou břehů Bečvy třeba pro vozidla záchranné služby. Architektonický návrh se mi líbí,“ vyjádřil svůj názor také Jiří Malanta z Přerova.

„Mělo by se ale promyslet celé dopravní řešení tohoto území, aby nevznikly problémy jako třeba po zprovoznění nového mostu Legií,“ dodal jiný z oslovených Vladimír Šiška z Přerova. Stavba Tyršova mostu dlouho vázla na nedostatku financí. V této otázce už ale mají radní jasno.

„Celkové rozpočtové náklady byly projekční kanceláří vypočteny na 80 milionů bez daně. V této chvíli se zpracovává podrobný rozpočet jednotlivých stavebních objektů. Převážná část financí se uhradí z prodeje akcií kabelové televize, a to asi 50 milionů korun.

Další peníze získá město z prodeje svého majetku, tedy pozemků a bytů. Chtěli jsme žádat i o příspěvek z evropských peněz, ale na stavbu se nenašla žádná vhodná kapitola,“ přiblížil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Jisté je už i to, že bude na mostě jednosměrný provoz.

„Z celkové šířky mostu 12,5 metrů bude 3,7 metrů zabírat pruh pro pěší se sochami na jedné straně, pro cyklisty je vyhrazeno 2,5 metrů a pro auta 3 metry. Další pruh pro pěší na druhé straně mostu zabere 1,5 metru,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala. Podle něj si však řidiči od nového přemostění nemohou slibovat výrazné ulehčení dopravní situace ve městě.

„Na mostě bude sice jednosměrný provoz, ale pro Přerov je přemostění vhodné spíše jako doplněk dopravní obslužnosti, a ne jako jedno z nových řešení dopravy,“ řekl Gala. Součástí stavby nového mostu budou také úpravy severního a jižního předpolí, které s sebou přinesou celou řadu změn. Dojde například k úpravě autobusové zastávky na nábřeží Rudolfa Lukaštíka, kde je nyní nevzhledná plechová bouda. Místo ní vznikne zastřešená čekárna pro cestující.

Velké úpravy čeká i předpolí mostu na druhém břehu řeky Bečvy, kde vznikne mezi Jateční a Mostní ulicí nová okružní křižovatka. Zároveň s tím budou zrušeny stávající parkovací plochy Na marku a v Mostní ulici. „Toto parkoviště se přesune do prostranství v blízkosti bývalého kina Jas.Vtéto části města pak dojde také k úpravě komunikace a chodníků,“ uzavřel Gala.

Most, nebo umělecká galerie?
Nevím jak kdo, ale přesto si myslím, že most je pro každého myslícího člověka objekt vyloženě funkční, tj. pro spojení obou částí města rozdělených řekou Bečvou. V radě města je asi hodně milovníků umění, nebo také kamarádů umělců.
Viděl jsem zobrazení návrhu mostu, tak jsem asi nebyl sám, kdo si všiml, jak tato díla zužují průjezdný profil mostu. Tvoří vlastně překážku provozu ať už pěšího, nebo jízdního. Tato díla by měla být umístěna jinde a v jinou dobu, až město bude mít splněno vše, co je pro obyvatele nutné, a až na to zbudou peníze, které teď všude chybí. V dnešní době finanční krize, i kdyby tato nebyla, by se nemělo plýtvat financemi a ty pak shánět od občanů třeba neúměrnými cenami při převodech bytů do vlastnictví bydlících důchodců.
A tak si myslím, že by naši páni radní a funkcionáři města měli alespoň trochu přemýšlet vlastní hlavou, zda je v dnešní době rozumné a důležité dělat z mostu uměleckou galerii. A jen tak připomenu, že naši prapra… prapředkové, když stavěli Karlů most, takého ho ozdobili uměleckými díly, ale ne na úkor průjezdného profilu – takže už tehdy uměli přemýšlet, což nám asi zatím chybí.
Ono je asi lepší – a dává to určitě i existenční jistotu – nepřemýšlet a jen kývat, abych si to snad u těch vlivných nepokazil a udržel si svá privilegia. A to není dobré ani v rámci města, a už vůbec ne v rámci státu – což se ale bohužel děje. Chtěl bych věřit, že změníte svůj názor a postavíte most pro most a ne pro uměleckou galerii, která zužuje průjedzní profil.
Pokud ale budete trvat na svém nelogickém názoru, pak by snad občané tohoto města měli právo na zdůvodnění vašeho konání. Jste jim to dlužni. Také jeden z občanů Přerova, kterému není konání v tomto městě lhostejné! Ing. Vladimír Hamal