Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který nyní prověřuje výběrové řízení, má své rozhodnutí vydat do konce března. Stavba nového mostu ale vyžaduje demolici provizorní lávky, a tu je možné provést nejpozději do 15. dubna, nebo až na podzim.

Harmonogram prací, který musí brát ohled na požadavky Povodí Morava i životního prostředí, se tím rozvolní a nový most bude až o půl roku později, než město plánovalo.

Bourání lávky mělo začít už v listopadu. Dvě z firem, které neuspěly ve výběrovém řízení na dodavatele stavby, se ale odvolaly a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se soutěží začal zabývat, doporučil městu vyčkat na své rozhodnutí.

„Věřím, že rozhodne do konce měsíce. Jediné, co Úřad zpochybnil, je to, že jsme mezi prvním a druhým kolem řízení změnili o devět měsíců termín dokončení stavby. To bylo ale zaviněno Povodím Moravy, které nás k tomu vyzvalo,“ vysvětluje primátor Jiří Lajtoch.

Radní si ale uvědomují, že i kdyby Úřad rozhodl ve prospěch města, pro demolici lávky zbude šibeniční termín.

„Celou stavbu to může posunout o půl roku, tedy ze srpna 2011 na rok 2012,“ říká náměstek primátora Josef Kulíšek.

Lávka totiž musí zmizet buď do poloviny dubna, nebo až na podzim.

„S ohledem na požadavky z životního prostředí se lávka nesmí sundat od 15. dubna do konce srpna,“ potvrzuje Zdeněk Dostál z odboru rozvoje.

Stavba se nesmí posunout do zimy

I po příznivém rozhodnutí Úřadu k 31. březnu bude následovat doba na odvolání.

„Prvostupňové rozhodnutí vydáme v blízké době. Ze zákona pak běží tnáctidenní lhůta k podání takzvaného rozkladu předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po tuto dobu je rozhodnutí nepravomocné,“ upozornil mluvčí Úřadu Kristián Chalupa.

Do harmonogramu prací navíc zasáhli i vodohospodáři.

„Náš požadavek z osmého září zní, že se stavba nesmí posunout do zimního období. Zásahy do koryta ovlivní odtokové poměry, a to v době průchodu ledu a tání není vhodné,“ vysvětlil Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Stavba naštěstí není vázána na dotace.

„Nemusí se tudíž stihnout v určitém termínu. Pouze je stanovená doba realizace od předání staveniště, a to přibližně na šest set dnů,“ sdělil Dostál.