„Tradičně jsme přichystali sadu, která obsahuje kalendář stolní, nástěnný a kapesní. Záměrně jsme zvolili historické téma, protože v příštím roce si připomeneme 760. výročí od chvíle, kdy byl Přerov povýšen na královské město," řekl Zdeněk Daněk z kanceláře primátora.

Soubor pohlednic, které městu zapůjčili soukromí sběratelé, je jakousi papírovou exkurzí do historie města. Na některých obrázcích je ještě čitelný rukopis odesílatelů, kteří první stránku pohlednic zaplnili svými pozdravy.

Primátor města Vladimír Puchalský (SpP) uvedl, že stále nosí v paměti vzpomínky na poválečný Přerov – místa, domy či příběhy, spjaté s městem.

„Dodnes si vybavuji každodenní cestu do budovy gymnázia. Z rodného Předmostí jsem procházel Velkou Dlážkou – ulicí, která pro mě byla jakousi vstupní branou do „velkého Přerova". Byla místem měšťanských domů, hospodářských objektů, ale také obchodů a krámků. Pamatuji si na vůni půjčovny kostýmů paní Štenclové, nebo na hospůdku Doubravských, kde jsem si jako starší student dával první pivo a hrál se spolužáky kulečník," vrátil se do minulosti.

Sada kalendářů, kterou ve spolupráci s místními sběrateli pohlednic připravil Zdeněk Daněk, je v prodeji v Městském informačním centru a v přerovském knihkupectví Mezi světy. Zatímco pohlednice ve stolním kalendáři jsou exkurzí do starého Přerova, nástěnná verze přibližuje pohled do místních částí v minulosti.