Obec dlouhodobě doplácí na záměr bývalého vedení radnice, které chtělo v Turovicích postavit domov pro seniory.

Zhotovitelská firma v průběhu stavby neustále navyšovala vícenáklady a nakonec odstoupila od smlouvy.

Obec kvůli tomu musí vrátit státu dotaci i s penále.

Celkový dluh už přesáhl osmdesát milionů korun a pro Turovice je likvidační.

„Postupně dochází k tomu, že je omezován chod obce a v exekucích prodáván majetek, který ale nemůže významně pokrýt dluhový deficit,“ shrnula přerovská senátorka Jitka Seitlová, která se snaží Turovicím pomoci už několik let.

Přijdou o střechu nad hlavou?

Místo rozvoje obec upadá, protože musí na všem šetřit. Situace dospěla tak daleko, že hrozí i prodej budovy obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí.

„Pokud by se ale budova úřadu dostala do cizích rukou, mohou se náklady na provoz ještě zvýšit. Dopad by byl takový, že by obec v důsledku hrazení nájmu splácela státu ještě méně než dosud,“ upozorňuje senátorka.

Podle ní není možné, aby obec Turovice donekonečna doplácela na chyby předchůdců.

„Nemůžeme připustit, aby byla takto postižena další desítky let. Chceme zároveň řešit problémy všech zadlužených obcí, protože náš právní řád nepamatuje na to, jak v takových případech postupovat,“ řekla.

Podle starosty Turovic Pavla Baďury byla loni stavba domova pro seniory prodána v dražbě finančním úřadem soukromému vlastníkovi, a to za částku 15,5 milionů korun.

„Prostavěno bylo ale 42 milionů a vydražena byla veškerá orná půda obce,“ zmínil starosta.

Vymožené částky z dražeb podle něj jen minimálně pokrývají výši dlužné částky.

Exekuční příkazy

„Finanční úřad kraje podal letos exekuční příkazy na lesní pozemek, ostatní plochy a budovu obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí, které mají jen minimální tržní hodnotu,“ konstatoval.

Budova obecního úřadu slouží jako krizové centrum, je zde umístěna siréna a veřejný rozhlas.

„Je také zázemím zastupitelstva, nachází se v ní dokumentace a archiv. Na úřad je napojeno i veřejné osvětlení,“ vylíčil. Prodejem budovy by zaniklo i zázemí zdejší jednotce dobrovolných hasičů.

Podle senátorky Jitky Seitlové se účastníci jednání shodli na tom, že je prodej majetku, nezbytného pro fungování obce, v rozporu s veřejným zájmem a zřejmě i s právem na samosprávu obcí.

„Shodli jsme se na nezbytnosti legislativní úpravy takzvané insolvence obcí. Jednání ve věci budou dál pokračovat i se zástupci ministerstva vnitra a spravedlnosti,“ informovala senátorka.