Ti budou od července do září letošního roku provázet zájemce po takzvaném vnitřním okruhu, neboli městskou památkovou zónou.

Ačkoli přesná trasa není ještě pevně určena, povede okolo nejvýznamnějších památek v hranickém centru. Na celém projektu spolupracuje město Hranice s místní knihovnou a Městskýmmuzeema galerií.

„Naším úkolem je vybrat a proškolit zájemce z řad studentů. Těm jsme dali přednost, aby u nás mohli být na prázdninové brigádě,“ řekla ředitelka Městské knihovny Marie Jemelková.

Zájemci o místo se mohou zúčastnit červnového výběrového řízení. Turisté, kteří budou mít zájem o služby průvodce, je budou moci využít v průběhu celého týdne, vždy od deseti do dvanácti a od čtrnácti do šestnácti hodin.

Přes všední dny budou mít průvodci své sídlo v Městském informačním centru. O víkendu budou k zastižení v prostorách Městského muzea a galerie.

„Naším hlavním úkolem v projektu je připravit odborný text pro vnitřní trasu, aby měli průvodci z čeho při svém výkladu čerpat,“ sdělila ředitelka Hana Svobodová.

„Podle mě jsou podobné služby přínosné jak pro naše město, tak pro turisty. Myslím si, že tento nápad by mohl slavit úspěch,“ přivítal zavedení průvodců Jakub Janča z Hranic.

Město spolu s přidruženými organizacemi nyní žádá o grant, aby bylo financování projektu jednodušší a turisté mohli využívat průvodcovských služeb zdarma.

V případě, že by Hranice grant nedostaly, od projektu neustoupí, avšak zájemci budou muset za profesionální doprovod platit.