Kilometr dlouhý úsek krajské silnice II/434 projde generální opravou. Podle Ivo Černého ze Správy silnic Olomouckého kraje je harmonogram prací navržen tak, aby byla minimalizována doba výstavby, během níž bude omezen provoz. Stavebníci mají na práce 110 kalendářních dnů.

„Rekonstrukce se týká nejen stávající vozovky, která je ve velmi špatném stavu, ale i vjezdů a chodníků. Dnešní silnice je živičná, v intravilánu částečně odvodněna do kanalizace - a v extravilánu pak do příkopů a rigolů, které jsou částečně nefunkční. To vše se bude v rámci stavby řešit,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Řidiči se budou muset po dobou čtyř měsíců obrnit trpělivostí a využít objízdnou trasu. „Ta povede po silnici III/43413 do obce Grymov přes Prosenice, dále auta pojedou ulicemi Polní, Tržní, Velké Novosady, Komenského a po třídě 17. listopadu - a to obousměrně,“ vylíčila Iva Ratiborská z přerovského magistrátu. Změní se i trasy autobusů.

Rekonstrukce kilometrové silnice se dotkne života obyvatel Kozlovic. Bude pro ně znamenat nejen dopravní omezení, částečné objížďky a hluk, ale oprava 247 metrů chodníků zasáhne až k jejich rodinným domům.

„Vzhledem k tomu, že ale občané naší místní části na tuto rekonstrukci čekají několik let, věříme, že budou tolerantní. Oprava totiž ve výsledku lidem z Kozlovic přinese novou a kvalitní infrastrukturu,“ řekl náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO). Součástí stavby bude i přeložka veřejného osvětlení podél silnice a doplnění osvětlení stávajícího přechodu pro chodce.

Práce poběží po etapách

Stavební práce v Kozlovicích jsou rozloženy na tři etapy. První potrvá od 3. června do 31. července a řidiči musejí počítat s uzavírkou Grymovské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Na Zábraní po křižovatku s ulicí Tučínská.

Druhá etapa je v plánu od 15. července do 9. září, fakticky po skončení první etapy, a uzavře se během ní ulice Grymovská v úseku od křižovatky s ulicí Tučínská po křižovatku s ulicí Na Vrbovcích. Třetí etapa poběží od 26. srpna do ukončení stavby. Uzavře se během ní ulice Grymovská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Vrbovcích po konec obce ve směru na Grymov.

Změny se dotknou i autobusové dopravy

V termínu první etapy oprav budou spoje linek 101 a 111 v místní části Kozlovice vedeny po obousměrné objízdné trase. Ta povede přes ulice Grymovská, Na Zábraní a Tučínská, kde obslouží náhradní obousměrnou zastávku za dočasně zrušenou obousměrnou zastávku Kozlovice, náves - a dále na ulici Grymovská ve směru na točnu, kde autobusy navážou na původní trasu.

Během druhé etapy budou spoje linek 101 a 111 v místní části Kozlovice vedeny po objízdné trase, a to ulice Grymovská - Na Zábraní - Tučínská a dále na ulici Grymovská ve směru do Přerova, kde obsloužením zastávky Kozlovice/náves a případném vyčkáním na čas odjezdu, navážou na trasu dalšího spoje zpět do Přerova.

Kvůli vedení objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení zastávky Kozlovice/u pomníku, a to bez náhrady. V termínu třetí etapy nebudou spoje linek 101 a 111 touto uzavírkou nijak dotčeny, spoje linek 101 a 111 budou vedeny v plném rozsahu podle platných jízdních řádů.

Příměstské linky

V první etapě budou spoje příměstských linek v Kozlovicích vedeny po stejné objízdné trase jako linky městské autobusové dopravy 101 a 111 a místní část Kozlovice bude příměstskými linkami obsloužena v plném rozsahu podle platných jízdních řádů. Ve druhé a třetí etapě z důvodu nemožnosti průjezdu autobusů příměstských linek uzavřeným úsekem budou tyto linky vedeny po trase mimo Kozlovice.