Jaký dopad měla pandemie na život v obci?
Když přišla loni na jaře první vlna, uvědomili jsme si, že nemůžeme čekat jen na to, co nám stát dá. Hlavně začátky pro nás byly těžké, protože jsme museli sehnat roušky a zajistit dezinfekci. Roušky jsme šili podobně jako v jiných obcích a oslovili i učňovské středisko, které nám pomohlo. V první fázi jsme je s místostarostkou roznesli po obci tak, aby se dostalo na každého. Od krizového štábu v Přerově jsme obdrželi dezinfekci, kterou jsme rozdali do školky, hasičům i do obchodu. Snažili jsme se ochránit naše občany, jak to jen šlo - a myslím, že se to i podařilo.

Museli jste zrušit všechny zaběhnuté akce?
Na společenském životě se asi pandemie podepsala nejvíce. Po dlouhé době se nekonal tradiční Tučínský špekáček - festival trampských, folkových a country kapel, což je akce s velkou návštěvností a jezdí na ni lidé z celého Olomouckého kraje, ale i ze zahraničí. Oželet jsme museli i Dětský den a řadu dalších oblíbených akcí. Naštěstí se nám v době, kdy došlo k částečnému rozvolnění, podařilo uspořádat alespoň hodové slavnosti. Po nich se ale zase všechno uzavřelo - nekonalo se loučení s prázdninami, ale ani cyklovýlety a nebo plesy. Zaměřili jsme se tedy na jiné věci - drobné i větší úpravy v obci. Protože lidé hojně navštěvují Discgolfpark, aby si zasoutěžili a přišli na jiné myšlenky, rozšířili jsme sportoviště o jednu jamku. Udělali jsme také nový povrch na víceúčelovém hřišti, takže už tam není jen asfalt, ale i umělá tráva, kterou využívají děti i dospělí.

Jaké investice plánujete v letošním roce?
V tomto roce jsme zahájili jednu velkou akci - projekt na kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Zadali jsme výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a jen projekt bude stát na 1,5 milionu korun. Děláme ale i běžné údržby a snažíme se postupně zvelebovat mateřskou školu. Museli jsme vyměnit střechu, která byla v havarijním stavu, vzniklo také nové zázemí pro personál mateřské školy a rodiče - sociální zařízení, kuchyňka a sprcha. Dokončili jsme rekonstrukci přilehlé zahrady, která se stala naučnou zahradou pro děti a je zde i zastřešená venkovní učebna. Na zahradě si mohou děti vyzkoušet pěstování zeleniny, ale třeba i samy napumpovat vodu a sledovat koloběh vody. Zahrada tak celkově ožila včetně ptačích budek a hmyzích hotelů.