„Investujeme i do řady nových projektů - například přípravy stavby rozhledny,“ říká Jiří Řezníček, starosta obce Tučín, která v roce 2009 zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Od vašeho triumfu v celostátním kole soutěže Vesnice roku, díky němuž se o Tučíně na Přerovsku dozvěděli lidé v celé České republice, už uplynul nějaký čas. Do jakých projektů jste investovali v minulých letech?
V posledních letech, výrazně ovlivněných koronavirovou pandemií, se obci podařilo v roce 2020 za finanční podpory Olomouckého kraje dokončit půdní vestavbu Mateřské školy v Tučíně, která byla předána do užívání. Velkou akci jsme realizovali ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem v Přerově. V rámci komplexních pozemkových úprav byly zbudovány tři asfaltové komunikace, které usnadní přístup vlastníků pozemků a zemědělcům, ale zároveň poslouží i jako pěší vycházková trasa za jakéhokoliv počasí, nebo cyklotrasa. O tuto věc jsme usilovali už od roku 2012. Kolem cest byly vysázeny stromy a keře, které přispějí ke zlepšení životního prostředí, snížení prašnosti, hluku a zkrášlení krajiny. Celá investiční akce přišla na zhruba 19,5 milionu korun. Už nyní ji využívají k procházkám maminky s kočárky, ale slouží také cyklistům, pro in-line a procházky pěších. Obec každoročně přispívá také částkou 100 tisíc korun na zachování provozu prodejny COOP se smíšeným zbožím v Tučíně.

Zchátralý brownfield, který sloužil v minulosti jako chlév, chce obec Tučín přebudovat na technické zázemí obce a Sboru dobrovolných hasičů.
Z brownfieldu v Tučíně má být zázemí pro hasiče a garáže. V plánu je i rozhledna

Co v obci chystáte?
Naplánovali jsme několik investičních akcí, ale bude záležet hlavně na finanční podpoře a dotacích. Právě probíhá zpracování projektové dokumentace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Tučíně. Velkým projektem je i rozpracované využití brownfieldu bývalého zemědělského chléva na sociální zázemí pro zaměstnance, a to včetně garáží a nové požární zbrojnice.
Chtěli bychom také vybudovat bezbariérový přístup do sálů víceúčelové budovy obecního úřadu tak, aby se i občané se sníženou pohyblivostí mohli účastnit kulturního dění bez omezení. Předmětem je vybudování plošiny ve výtahové šachtě.
Od roku 2003 má obec v plánu vybudovat venkovní komunitní centrum pro vycházky a setkávání občanů s nadhledem. Projekt nové rozhledny je ve stádiu zpracování projektové dokumentace. Na tuto akci byla vyhlášena také kamenná sbírka travertinu, ze kterého bude rozhledna postavena. V rámci zadržování vody v krajině chceme také vybudovat podzemní nádrž na jímání dešťové vody ze střechy obecní stodoly. Akce získala stoprocentní podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Bohatý spolkový život byl tím, čím Tučín bodoval v soutěži Vesnice roku. Vrátíte se po rozvolnění opatření ke svému nabitému kulturnímu kalendáři?
Po rozvolnění se konečně rozbíhá i kulturní dění. Už v roce 2021 jsme uspořádali v náhradním termínu oblíbený hudební festival Tučínský špekáček a letos bude opět tradičně 7. května v areálu koupaliště. Návštěvníci se mohou těšit na folkové, trampské a countryové skupiny z České republiky, ale i ze Slovenska. Užili jsme si letos také masopust, během kterého vyrazilo do ulic třicet masek, aby doprovodily medvěda k hospodyňkám. Průvod už tradičně doprovodilo Tučolíno, což je místní motorový vláček, a dobrot sladkých či masových bylo dostatek.
V obci už proběhl Sportovní ples, bál Sboru dobrovolných hasičů a na svou soukromou akci se těší i myslivci. Už 9. dubna se otevřou Dveře domu tradic a řemesel č. p. 17, kde se uskuteční kromě prohlídek velikonočního muzea také ukázky pletení pomlázek a paličkování krajek. Chystáme na 23. dubna také akci Ukliďme okolí Tučína společně.
V květnu se mohou těšit senioři a jubilanti na setkání, které se uskuteční po dvouleté covidové pauze. Letos si připomeneme také jedno významné výročí - v roce 2022 oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Tučíně sto let od svého založení. Chybět tedy nebudou ani oslavy tohoto krásného výročí. V červenci proběhnou hodové slavnosti s třídenním programem včetně posezení s Tučéňáky, putovního divadla, fotbálku či pouťových atrakcí.
I když covidová doba na nějakou dobu utlumila spolkovou činnost, věříme, že se ji opět podaří v rámci možností rozjet. V současnosti působí v obci hasiči, nadšenci, Dámský klub, Klub žen, zahrádkáři, ale také rodiče s dětmi. Činnost ukončily kluby malé kopané a šipek. Vzniká ale nový Discgolf klub a aktivní jsou i rybáři.

Daří se vám do Tučína přilákat mladé lidi?Podporujete výstavbu rodinných domů?
O výstavbu v obci je zájem a postupně se stavějí nové rodinné domy na soukromých pozemcích. Byla také dokončena rekonstrukce bývalé školy, ve které soukromý vlastník vybudoval šest nových bytů. Dalších dvanáct parcel pro výstavbu připravuje jiný soukromý vlastník. Obec schválila změnu územního plánu v Tučíně, aby byla dána další možnost pro výstavbu domů. Bohužel mladí lidé po studiu většinou zůstávají ve větších městech z důvodu lepší pracovní dostupnosti. Obec Tučín zřizuje a udržuje v provozu mateřskou školku, kterou navštěvuje 24 dětí z Tučína a okolí.

Tučín
Spojené království Tučínské má svou měnu i Tučolíno. A hlavně spoustu spolků