„Evropské peníze chceme v budoucích letech využít k tomu, abychom opatření, která se budou týkat ochrany životního prostředí, využily i k podpoře antierozivních prvků. Tady v Tučíně věřím, že to budou mít ochráněné dobře," uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.

Ten navštívil obce na Přerovsku na pozvání předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavala.

„Pana ministra jsme k nám pozvali proto, abychom mu ukázali, jak je venkov schopen se rozvíjet, přestože je dlouhodobě opomíjen," řekl.

O co se ministr zajímal?

Během návštěvy Tučína se ministr zemědělství zajímal především o dění v obci, její živočišné a rostlinné zemědělství a také bioplynovou stanici v sousedních Želatovicích.

„Bylo vidět, že měl zájem si naši obec prohlédnout, což se ukázalo při prohlídkách realizací komplexních pozemkových úprav, tedy svodných příkopů a průlehů, zatravnění a vzrostlé zeleně. Ty mají obci pomoci proti erozi a vodě, která stéká ze svahů a ohrožuje obec a splavovala ornici až přímo na náves," uvedl starosta Tučína Jiří Řezníček.

Prohlédl si také retenční nádrž, která bude zkolaudovaná v úterý 29. ledna.

„Tato nádrž se realizuje za pomoci přerovského pozemkového úřadu, který vypisoval výběrové tendry na dodavatele projektu a finální stavby včetně zajišťování finančních dotací," dodal.

Prohlédl si i bažantnici

Po zhlédnutí nádrže ministr viděl tučínský sportovní areál a místní odchovnu bažantů a větrný mlýn. Ten stojí na místě naučné stezky, v jejíž blízkosti se nachází další výsadby stromů. Obec by chtěla podobné biokoridory vytvořit až na konec jejího katastru.

„Katastr obce se táhne až po zahrádkářské kolonie u Přerova. Rádi bychom biokoridory realizovali až po tuto část a to včetně zpevnění komunikace, která slouží jako přístup pro zemědělce k jednotlivým polnostem. Také ale může sloužit jako cesta pro pěší a cyklisty," dodal.

Pozemková úprava se v Tučíně provádí od roku 2009. Dotýká se území o rozloze přibližně 438 hektarů.

„Celkový počet účastníků v řízení je 390. Celá realizace doposud vyšla na přibližně 30 milionů korun," řekla Svatava Volková z přerovské pobočky Státního pozemkového úřadu.

Ministr zemědělství ve čtvrtek navštívil také ovocný sad a areál bývalého zemědělského družstva v obci Bělotín, venkovskou průmyslovou zónu v Rouském a bramborárnu v Partutovicích.