Podpisem memoranda bude zahájena příprava projektové dokumentace pro povolení stavby. Na projektu se budou podílet Troubky a Olomoucký kraj shodnou částkou 1,6 milionu korun.

"Je to velmi důležitá ochranná stavba v obci, která je pravidelně postihována povodněmi, nyní se konečně dostáváme k řešení, na které obyvatelé Troubek čekají šestadvacet let," řekl krajský hejtman Josef Suchánek.

Plánovaná ochrana by měla pojmout i stoletou vodu. "Od ničivé povodně, která naši obec zasáhla v roce 1997, postihla Troubky ještě jedna menší povodeň v roce 2010. Mám obrovskou radost, že v rámci zastupitelstva obce, a i zde panuje shoda na podobě protipovodňových opatření a že máme podporu olomouckého hejtmanství. Od roku 2017 řešíme majetkoprávní vztahy, tak aby mohla protipovodňová ochrana naší obce vzniknout," prohlásil starosta Troubek Martin Frgal.

Troubky po ničivé povodni, 12. července 1997
Troubky mají ochránit před povodní prstencové hráze

Koryto Bečvy je v okolí Troubek nyní schopné pojmout dvacetiletou povodeň, plánovaná ochrana je koncipována na stoletou povodeň. Problematické je také štěrkopískové podloží, na kterém se obec nachází, a proto projekt počítá s technickými opatřeními, která zabrání průniku podzemních vod.

Projekt počítá s prstencovým ohrázováním celé obce. Okolo Troubek vyrostou nové hráze, protipovodňové zdi a dojde i k navýšení stávajících hrází.

Z důvodu komplikovaných hydrologických podmínek a režimu podzemních vod bude součástí opatření systém protivztlakových studní, odvodňovacích příkopů, nádrží prosáklé vody a čerpacích agregátů.

Troubky, 12. července 1997
Troubky 1997: noc hrůzy, apokalypsa. Tyto fotky připomínají tragédii

"Troubky stojí na soutoku Moravy a Bečvy. Podloží tvoří především štěrkopísek. Z historických snímků jde vidět, že při povodních některá místa v Troubkách zaplavila průzračná podzemní voda. Navržená opatření poskytnou obyvatelům Troubek komplexní ochranu, a to jak proti vodě z řeky, tak proti prosakující vodě z podloží,“ vysvětluje Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Stavba samotná potrvá přibližně čtyři roky. V současnosti Povodí Moravy připravuje veřejnou soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. Výstavba opatření za přibližně 600 milionů korun by mohla začít v roce 2027.

Náklady na stavbu by měla z 85 procent pokrýt dotace ministerstva zemědělství. Komplex opatření sestává ze dvou etap. "V rámci první etapy probíhá výstavba liniových opatření, která chrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude představovat výstavba bočního suchého poldru u Skaličky, který je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na řece Bečvě," uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Lidé v Troubkách si připomněli oběti povodně v roce 1997, součástí byla bohoslužba v místním kostele i vzpomínka u památníku před kulturním domem. 8. července 2022
Troubky uctily oběti povodně ´97, v kostele i u památníku

Ministerstvo financovalo v posledních letech v Pobečví projekty za 370 milionů korun. "Ministerstvo zemědělství vynaložilo na stavbu protipovodňových opatření celkem již téměř 22 miliard korun," zdůraznil ministr Nekula.

Obě etapy ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví až na úroveň povodně v roce 1997.