Koledníky mohou lidé potkávat v Přerově v pátek a v neděli, kdy sbírku ve městě zakončí koncert v kostele sv. Vavřince. „Připravili jsme celkem 242 kasiček a do koledování se letos zapojilo třicet studentů Gymnázia Jakuba Škody spolu s dětmi z církevní mateřské školy. Děti ze školky zavítají na magistrát a městskou policii, gymnazisté budou procházet ulicemi a navštěvovat domy a domácnosti podle přidělených ulic,“ nastínila mluvčí Charity Přerov Romana Nitková.

Zájem studentů o koledování byl letos větší než v minulých letech. Se zapečetěnou kasičkou charity se vydal do ulic města i student druhého ročníku Gymnázia Jakuba Škody Jakub Dušek. „Máme k tomu dobré důvody, protože peníze jdou na dobrou věc a my rádi přispějeme svou pomocí. Zejména starší lidé jsou laskaví, mají radost a jsou za návštěvu vděční,“ řekl.

Do koledování se zapojila i Miroslava Švorčíková, studentka septimy. „Chodili jsme s kasičkou už loni a reakce lidí byly vždy dobré, s těmi negativními jsme se téměř nesetkali. Jedna babička nám třeba řekla, že dvacet let Tři krále neviděla a je ráda, že jsme zazvonili u jejích dveří. Vytvořili jsme deset skupinek a každá má přidělenou jednu část města, kterou projde,“ popsala.

V kostýmech vyšli děkan i primátor

Na tříkrálovou cestu po úřadech a významných institucích se vydali v pátek v kostýmech Mudrců z Východu děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg, primátor města Petr Vrána a ředitelka zdejší charity Alena Pizúrová.

„V Přerově je to už tradiční sbírka a všichni, kteří se do ní zapojí, vědí, že jdou peníze na dobrou věc, pomoc seniorům nebo lidem v nouzi. Lidé jsou tedy štědří. Navštívili jsme Hasičský záchranný sbor, magistrát, pivovar Zubr, technické služby, chemičku Precheza a policii,“ shrnul primátor města Petr Vrána.

Nedělní koncert v kostele sv. Vavřince

Lidé, kteří v pátek koledníky nepotkali a chtějí přispět do sbírky, se mohou těšit na jejich návštěvu v neděli. „Koledování vyvrcholí Tříkrálovým koncertem přerovské hudební společnosti Entuziasté s hosty, který se uskuteční v 17 hodin v kostele sv. Vavřince. Je poděkováním pro všechny, kteří do sbírky přispěli a bude to takový pěkný závěr koledování,“ zve ředitelka Charity Přerov Alena Pizúrová.

Novinkou je letos i návštěva Domova pro seniory v Přerově, a to v pátek odpoledne. „Součástí programu je hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy B. Kozánka,“ doplnila. Koledníci se budou pohybovat v sobotu 6. ledna také v Kojetíně. Aktivní je rovněž on-line kasička dostupná na adrese www.trikralovasbirka.cz

close Do ulic Přerova se vydaly v pátek ráno skupinky tříkrálových koledníků. Děti z církevní mateřské školy zavítaly s kasičkou i na radnici. info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Do ulic Přerova se vydaly v pátek ráno skupinky tříkrálových koledníků. Děti z církevní mateřské školy zavítaly s kasičkou i na radnici.

Loni se v Přerově během Tříkrálové sbírky vybralo na 191 tisíc 120 korun. Na Přerovsku a Kojetínsku pak lidé darovali koledníkům celkem 1 milion 496 tisíc 838 korun. Charita Přerov dostala k dispozici z loňské sbírky částku 790 tisíc 212 korun a finanční prostředky byly využity na několik účelů - přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi, pořízení kompenzačních pomůcek, dofinancování nákupu auta pro Domácí zdravotní a hospicovou péči a pokrytí výdajů spojených se zřízením výdejny potravinové pomoci a dofinancování Setkávání seniorů Spolu. V letošním roce hodlá charita využít část výtěžku na přímou pomoc lidem v nouzi, nákup kompenzačních pomůcek a vybavení nového Azylového domu pro muže a ženy v Přerově.