„Z Předmostí vyjde devět skupinek farníků a dětí ze zdejší Základní školy J. A. Komenského v neděli 5. ledna hned po Mši svaté, tedy tak kolem půl desáté dopoledne. Koledovat budou nejen v Předmostí, ale i v Přerově,“ nastínila koordinátorka Tříkrálové sbírky Emilie Šmídová z přerovské Charity.

Následující den - tedy v pondělí 6. ledna - se vydají dvě skupinky dětí z církevní mateřské školy a sedm trojic studentů z Gymnázia Jakuba Škody do ulic Přerova.

Řady koledníků letos vůbec poprvé rozšíří trochu neobvyklá skupinka Tří králů v kostýmech, již bude tvořit ředitelka přerovské charity, primátor města a děkan zdejší farnosti.

„Koledníci se sejdou jako obvykle v centru Sonus, ale žehnání tentokrát proběhne v kostele svatého Vavřince. Děti z církevní mateřské školy se i letos zastaví v budově magistrátu, ale i na Městské policii,“ řekla. V případě, že bude mít někdo zájem si koledníky „objednat“ předem, může kontaktovat koordinátorku sbírky na telefonu 731 914 944.

K Tříkrálové sbírce se letos připojí více než čtyři desítky obcí, které spadají pod přerovský děkanát. „Nově se koleduje v místní části Přerova Kozlovicích, ale Tři králové se vydají vůbec poprvé do ulic také v Sobíškách a Zábeštní Lhotě,“ poznamenala.

Loňský výtěžek Tříkrálové sbírky využila Charita Přerov na přímou pomoc rodinám v nouzi, ale i na zakoupení kompenzačních pomůcek pro domácí zdravotní a hospicovou péči, provoz a stabilizaci týmu hospicové péče a jako příspěvek na zahájení provozu nového nízkoprahového centra Lorenc pro bezdomovce.

I letošní výtěžek poputuje na přímou pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují, a nákup kompenzačních pomůcek.