„Taková tvrzení patří k nejčastějším mýtům v oblasti třídění odpadů," říká Šárka Nováková, mluvčí neziskové společnosti EKO-KOM, která v Česku zajišťuje provoz celého systému třídění a recyklace obalových odpadů.

Jak je to tedy s dostupností kontejnerů na tříděný odpad v Olomouckém kraji?

V současnosti je v kraji 18 366 barevných kontejnerů. Největší podíl tvoří nádoby na sklo a na plasty. Za posledních pět let počet nádob na třídění odpadů vzrostl o třetinu. Kontejnery na tříděný sběr jsou lidem stále blíž, jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro necelých 140 obyvatel. Pokud tedy někdo tvrdí, že netřídí, protože má ke kontejnerům daleko, v podstatě se vymlouvá. V dostupnosti sběrných nádob pro občany patříme k evropské špičce.

Jaké další výmluvy nejčastěji slýcháváte?

Obehranou deskou jsou „zaručené informace" o tom, že se všechen odpad sváží na jednu hromadu a tudíž třídění nemá význam. Není to pravda. Lidé často argumentují tím, že viděli stejné auto, jak dopoledne sváží plast a odpoledne třeba papír. To se stát může, ale vozidlo je vždy označeno tabulkou příslušné komodity. Předtím, než nabere jiný druh odpadu, tak samozřejmě tu předchozí várku vyloží na dotřiďovací lince.

Proč je důležité správně třídit odpad?

V první řadě tříděním odpadů šetříme cenné suroviny, které by jinak bylo potřeba vytěžit – týká se to například ropy, dřeva nebo uhlí. Významné jsou energetické úspory a tříděním také šetříme místa na skládkách, které díky tomu není nutné zbytečně rozšiřovat. Díky následné recyklaci odpadu také využijeme materiál, který by jinak skončil bez užitku na skládce.

Co všechno se z recyklovaných materiálů vyrábí?

Ač se to zdá neuvěřitelné, tak nás odpady – v původní či zpracované formě – provázejí na každém kroku. Například v plastových dílech v interiéru automobilu je až 40 procent recyklátu. Na výrobu nové skleněné lahve se používá až 65 procent recyklovaného materiálu ze starých střepů. V oblečení, jako jsou bundy, trička či košile, můžeme například najít vlákna vyrobená z vytříděných a recyklovaných PET lahví. Z nich se také vyrábějí nové plastové lahve. Základem speciálních stavebních desek, které slouží jako alternativa k sádrokartonu, je slisovaný nápojový karton – tedy použité krabice od džusu či mléka. Většina plastových, skleněných a papírových výrobků už obsahuje nějaký podíl recyklátu. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin.

Kde najdou zájemci o třídění další informace?

K dispozici jsou stránky www.jaktridit.cz nebo www.jaksetociodpady.cz. Pro děti a mládež jsou pak určené stránky našeho školního programu www.tonda-obal.cz. Podrobné informace o systému třídění v konkrétní lokalitě by měli občanům poskytnout na obecním či městském úřadě. (jto)