Materiál předloží tento týden ke schválení radě města pracovní skupina, která se podílela na jeho vzniku.

Hned poté se objeví také na webových stránkách magistrátu a lidé k němu můžou vznášet své připomínky.

„Například otázka výstaviště se dosud neřešila, takže bude nově zakomponováno jako místo vhodné k trhu. Na výstavišti jako jediném ve městě bude možné prodávat živá zvířata, například drůbež nebo králíky,“ nastínil přerovský radní Václav Zatloukal (ČSSD), jenž se na vzniku nového tržního řádu podílel.

Další otázku, kterou materiál řeší, je pravidelnost a místo konání městských trhů.

„Radě města předložíme variantní řešení – a to jak náměstí T. G. Masaryka, tak Horní náměstí. Záleží na ní, zda se rozhodne pro jedno, druhé, nebo eventuálně obě místa. Co se týče dne, kdy se budou trhy konat, přikláníme se k sobotě,“ upřesnil.

Prodávat se bude i u Prioru

V nařízení města budou sice trhy uvedeny jako pravidelné týdenní, ale záleží hlavně na zájmu prodávajících a kupujících.

Jak doplnil člen pracovní skupiny Jan Horký (SpP), jde o to, více se otevřít lidem.

„Proto se také rozšíří počet tržních míst o nová – prodávat se bude i na chodníku vedle Prioru, nová místa přibudou i v ulici Trávník nebo naproti budovy bývalé hygieny,“ řekl Horký.

K novému tržnímu řádu se budou moci vyjádřit občané Přerova, trhovci a také lidé z místních částí.

„V nejbližších dnech ho tedy chceme zavěsit na stránky magistrátu,“ řekl.

Členové pracovní skupiny prý uvítají jakékoliv podněty od občanů či trhovců toho, co by se mohlo do budoucna zlepšit.

„Řešili jsme třeba odvodnění zastřešení stolů na Žerotínově náměstí, což znají trhovci ze své zkušenosti nejlépe,“ uvedl jako příklad Horký.

Zimní trhy budou na Horním

Městské trhy, které se konaly na náměstí T. G. Masaryka tento měsíc už dvakrát, se setkaly s velkým ohlasem. Lidé se shodli na tom, že jim v centru města něco podobného chybělo.

„Zájem o ně je velký, takže naše očekávání se potvrdila. Na oba trhy zamířily stovky lidí,“ shrnul mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

„Snažíme se sortiment zboží stále rozšiřovat, takže nově tuto sobotu přibylo pečivo, zelenina či zabijačkové speciality. Kvůli výlovu Hradeckého rybníka sice chyběly ryby, ale ty se na trhy vrátí zase příště – i s grilováním,“ řekl organizátor městských trhů Marek Dostál.

Podle něj přibyly stánky s keramikou a dalšími uměleckými předměty a lidé si mohli koupit i stromky, medovinu či výrobky z medu.

Městské trhy se v letošním roce naposledy uskuteční na náměstí T. G. Masaryka 5. listopadu, a potom by se měly přemístit na Horní náměstí.

Hlavním důvodem je, že se centrální náměstí už v listopadu začne chystat na advent, přibudou zde dřevěné stánky s punčem a vánočním sortimentem a podium pro účinkující.