Tržní řád, který vznikl v průběhu loňského roku, přináší prodejcům více možností.

„Například na tržnici u Prioru přibudou nová místa v části, kde je chodník, a více stánků bude od března také v ulici Trávník. Novinkou je i pravidelné konání trhů na náměstích – a to buď na Masarykově, kde je čtyřicet prodejních míst, nebo na Horním, kde je jich až šedesát,“ shrnul přerovský architekt Jan Horký, který se podílel na novém znění tržního řádu.

Městské trhy se budou konat pravidelně, buď v sobotu nebo v neděli, a to od 1. ledna do 20. listopadu, v době od osmi hodin ráno do čtyř odpoledne. Tržní řád přináší i celou řadu upřesnění.

Změny v pojmech

Novinkou je třeba jasnější vymezení pojmů „tržiště“, „tržnice“ a „stánek“ a řád je navíc doplněný i o pojem „pojízdná prodejna“. Uvádí se v něm i to, že přerovské výstaviště je jediným tržním místem ve městě, kde se můžou prodávat živá zvířata.

„Prodejci tam můžou nabízet třeba živá selata, jehňata a kůzlata o hmotnosti do 15 kilogramů, krůty, perličky, kachny, husy, holuby, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu – s výjimkou zvířat nebezpečných druhů,“ upřesnil jednatel Technických služeb města Přerova Václav Zatloukal.

V současné době můžou trhovci prodávat denně u stánků v ulicích Čechova, Velká Dlážka, Trávník, Vaňkova, 9. května, U Hřbitova či na Žerotínově náměstí.

close zoom_in

Městské trhy v Přerově na náměstí T. G. Masaryka v Přerově - vizualizace

Nový tržní řád

„Prodejci najdou v novém tržním řádu konkrétní informace, jaký sortiment výrobků mohou kde prodávat. Dokument jim přinese i údaj o umístění, kapacitě a vybavenosti míst. Nový tržní řád, jenž začne platit od 1. března, bude vyvěšený na úřední desce a po nabytí účinnosti bude dostupný i na našich webových stránkách,“ nastínila právníčka přerovského magistrátu Martina Švestková.

Spuštění této novinky bude provázet i propagační akce.

„Rozhodli jsme se, že od března do konce června zavedeme takzvaný akční balíček na tržnici na Žerotínově náměstí. Prodejci tam budou mít možnost koupit si v průběhu čtyř měsíců denní parkovací lístek za padesát procent ceny. Chceme tím přispět k většímu zájmu o prodejní místa,“ uzavřel ředitel Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík.