Archeologický výzkum v prostorách depozitáře dnešní muzejní knihovny umožnily stavební úpravy objektu. V minulosti se zde nacházel slavný přerovský hostinec U Tšponů a novostavba společenského sálu zabrala velkou část plochy dvorního traktu.

Narazili na skálu

„Na poměrně velké ploše o rozměrech 14,7 krát 6 metrů pod podlahou jsme narazili na travertinovou skálu. Jedná se o největší plošný odkryv části travertinové kupy na území našeho města,“ vylíčil Zdeněk Schenk, archeolog Muzea Komenského v Přerově.

Cenné nálezy učinili přerovští archeologové při bádání v domě na Horním náměstí s č.p. 35
Dům na Horním náměstí v Přerově vydal své poklady: mince i pravěkou keramiku

Stáří přerovských travertinů by mělo ze stratigrafického hlediska spadat do některého z teplých výkyvů svrchního pleistocénu. „Výchozy této horniny je vidět na několika místech Horního náměstí - před vstupem do Korvínského domu nebo v příkopu zámku. Většina sklepů pod měšťanskými domy byla vysekána do této horniny v období pozdního středověku a raného novověku,“ zmínil.

Nálezy ze starší doby bronzové

Nejstarší dějiny Přerova reprezentují v této lokalitě nálezy předmětů z konce starší doby bronzové a takzvané věteřovské kultury, jež sahá do 16. století před naším letopočtem. Z této doby pochází nejen fragmenty keramických nádob, ale také říční škeble.

Prohlédnout si unikátní výstavu Teď je železný věk... Doba halštatská v srdci Moravy mohou návštěvníci Muzea Komenského v Přerově. Vernisáž se uskuteční 18. ledna v 17 hodin.
Unikátní výstava v Přerově: Pivní speciál z Býčí skály i nevšední nálezy

„V lokalitách věteřovské kultury se s nimi setkáváme často a tento druh sladkovodního mlže tehdy tvořil součást jídelníčku. Dokladem významu škeblí pro tehdejší společnost je i záměrné ukládání schránek říčních škeblí do hrobů v rámci pohřebního rituálu,“ přiblížil Schenk.

Nádoby ze středověku

Archeologové zachytili také doklad intenzivního osídlení v období raného středověku, tedy 10. a 11. století. „Povrch keramických nádob z této doby, převážně hrnců, je zdobený horizontálními rýhami, žlábky, šikmými rýžkami, vlnicemi, kolky či nápadnými plastickými lištami. Dna nádob jsou opatřena hrnčířskými značkami, z nichž nejzachovalejší je symbol kříže,“ shrnul.

Nález kostěné brusle

Z tohoto období pocházejí také nálezy kostěných hrotů, které byly vyrobeny jednostranným seříznutím zvířecích kostí. „Raritou je třeba kostěná brusle s noscem opatřeným otvorem, kterým mohl být předmět připevněn k noze s pomocí řemínků. Ze stejné vrstvy se podařilo zachránit také unikátní olověné kolečko s otvorem, jež sloužilo jako mincovní závaží,“ dodal archeolog.

Mince i církevní medailon

Důkazem kontinuálního osídlení Horního náměstí jsou i nalezené mince. Nejdrobnější je uherská ražba parvus z období vlády Zikmunda Lucemburského (1387-1437). Zajímavostí je i kruhový peníz s orlicí z 15. století, ražený v brněnské městské mincovně, a dolnorakouský fenik Albrechta V. z vídeňské mincovny po roce 1427.

„Ze druhé poloviny 15. století pochází také kruhový jednostranný peníz se lvem, ražený v kutnohorské mincovně českým králem Jiřím z Poděbrad na základě mincovní reformy po roce 1469,“ upřesnil Schenk.

Cinkají i vzácné mince

K novověkým ražbám pak patří stříbrný tříkrejcar císaře Leopolda I. ze druhé poloviny 17. století nebo jednokrejcar Josefa II., který pochází z roku 1782 a je opatřený otvorem pro zavěšení. K nejmladším nálezům patří dvacetihaléř z roku 1921 nebo mince ze druhé světové války - například německý fenik z roku 1940 nebo dvacetihaléře z období protektorátu.

„K zajímavých nálezům řadíme také početní peníz z Norimberku, opatřený otvorem pro zavěšení. Podle předběžného numizmatického určení archeologa Kamila Smíška spadá tento exemplář do skupiny takzvaných anonymních emisí z let 1500 až 1550,“ upřesnil Schenk.

Medailon Panny Marie Růžencové

Badatele nadchl i objev pozdně barokního církevního medailonu s vyobrazením Panny Marie Růžencové. Specifickou kategorii nálezů představují i oděvní knoflíky.
Archeologové odkryli v úrovni novověkých terénních vyrovnávek pod podlahou depozitáře knihovny také střelivo do palných zbraní z různých epoch. Nejstarší jsou dva kulovité olověné projektily z první poloviny 17. století, které sloužily jako střelivo do muškety.

Archeolog Zdeněk Schenk provádí výzkum na parkovišti u Přerovanky v Kratochvílově ulici.
Archeologové narazili na parkovišti u Přerovanky na kanál z 19. století

Historickou cenu má i olověný projektil, jenž byl součástí náboje do ruské pěchotní pušky Dreyse vzor 1841, zvané jehlovka. Tato palná zbraň z dílny německého puškaře Johanna Nikolause von Dreyse byla zavedena do výzbroje pruské armády v roce 1840.

Nejmladší nález střeliva představuje mosazný náboj 7,65 Browning Německo s označením výrobce GECO. „Známá značka GECO je zkratkou společnosti Gustav Genschow und Compagnie, jež byla zaregistrována dne 1. ledna 1889,“ řekl Schenk.

Měšťané na Horním náměstí

Tisíce zlomků kuchyňské a stolní keramiky vypovídají o životě měšťanů od konce 18. do první poloviny 19. století. „Život měšťanů dokládají torza hrnců, džbánů a talířů. Některé okraje talířů jsou nápadně zdobeny geometrickými či rostlinnými motivy, zdůrazněnými vícebarevnou glazurou. Specifický tvar kuchyňské keramiky představují pánve na třech nožkách, určené k přípravě pokrmů na otevřeném ohni, jež byly opatřeny držadlem pro snadnější manipulaci,“ uvedl Schenk.

Výzkum v budově na Horním náměstí 35.Výzkum v budově na Horním náměstí 35.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Vzrůstající oblibu užívání tabáku v 19. století dokumentují nálezy zlomků kuřáckých pomůcek - například torza keramické dvoudílné dýmky světle hnědočerveného zabarvení s plastickým mušlovitým ztvárněním spodní části hlavičky.

Historická pivní láhev

Přerovské patrioty a milovníky piva zase potěší nález torza více než sto let staré pivní láhve s nápisem „Josef Šilhavý pivovar v Přerově“. Láhev z hnědého skla je památkou na zašlou slávu dnes neexistujícího pivovaru Šilhavých, který stál od roku 1878 na pravém břehu řeky Bečvy. Láhev je na zadní straně opatřena nápisem Neprodatelný majetek jmenované firmy. „Poslední várka byla v pivovaru uvařena v roce 1938 a o rok později byl pivovar úředně zrušen,“ uzavřel Schenk.