Žací ústrojí sekaček bude upraveno tak, aby byla tráva posečena na délku šest až sedm centimetrů a nebyl poškozen kořenový systém trav. Dříve se tráva sekala jen na výšku pět centimetrů.

Pracovníci přerovských technických služeb měli za sebou v polovině června pouze jednu seč, zatímco loni byly touto dobou hotové už dvě.

„Hlavním důvodem je deštivé počasí, které panovalo v květnu. V těchto dnech ale druhou seč doděláváme,“ shrnul jednatel technických služeb Bohumír Střelec.

Upozornění pro měřiče s pravítkem

Termíny sečení se letos přizpůsobí aktuálnímu počasí tak, aby se zbytečně nekosil řídký porost.

„Pokoseny budou jen rychle rostoucí plevele. V důsledku klimatických změn, kdy musíme čelit období s nedostatkem srážek, bylo nutné hledat opatření na zadržení vody i ve městech. Proto se i v Přerově přistupuje k opatření, které zamezí prášení, způsobené krátkým zastřižením trávníků,“ doplnil primátor města Petr Měřínský (ANO).

Podle radních ale není v silách pracovníků, kteří sekají trávu, dodržet všude požadované centimetry. Pokud totiž narazí na nerovnost v terénu, nijak ji neovlivní - a na hrbolatém místě bude tráva logicky po zásahu nižší.

„Je to spíše upozornění pro Přerovany, kteří už teď chodí s pravítkem po městě, kontrolují naši práci a zkoušejí přeměřovat, na kolik centimetrů sekáme. Drobné výkyvy zkrátka budou,“ vysvětlil Bohumír Střelec.

Mozaikovou seč nedoporučili

Radní se zabývali i otázkou, jestli je vhodné provádět v intravilánu města takzvanou mozaikovitou seč, při níž bývají na travnatých plochách ponechány pásy vzrostlé trávy.

„Nedoporučili jsme to, protože vysoká tráva přeje výskytu klíšťat a pylu. Květnaté louky, tedy i mozaikovitá seč, budou pouze v okrajových částech města - například v některých částech parku Michalov nebo v Předmostí - v místě plánovaného Mamutova,“ doplnil.

Radnice na podzim vyhodnotí, zda se nový systém sečení a údržby travnatých ploch v Přerově a jeho místních částech osvědčil - případně jej upraví pro další období.