„Tato investice navazuje na již realizované stavby modernizace spojovacího ramene prvního a druhého železničního tranzitního koridoru v úseku Přerov – Česká Třebová. V rámci nich bylo vybudováno moderní zabezpečovací, sdělovací a napájecí zařízení, které tvoří základ pro dispečerské řízení,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.

Do jednoho z vybudovaných sálů Centrálního dispečerského pracoviště, které se nachází poblíž přerovského vlakového nádraží, budou umístěna nová.

„V sále budou zřízena tři pracoviště úsekových dispečerů, dvě řídících dispečerů a tři pracoviště operátorek. Doplněna bude i přenosová technologie, která se rozšíří o dispečerské řízení trati Přerov – Česká Třebová,“ dodal Halla.

Přejezdy budou sledovat kamery

Podstatné podle něj je, že doprava na trati bude dálkově řízena s pomocí nejmodernější technologie. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, ale také silničního provozu.

„Železniční přejezdy budou vybaveny kamerami, začleněnými do kamerového systému s tím, že dispečer bude mít možnost kontrolovat situaci na přejezdech,“ podotkl.

Stavba potrvá do června příštího roku a celkové náklady činí zhruba 140 milionů korun. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a rozhodující část se podařilo zajistit z prostředků Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Doprava.

„Hlavním přínosem těchto dálkových zabezpečovacích zařízení je zejména zjednodušení obsluhy. Tím, že bude vše ovládáno z jediného místa, se práce zefektivní, a navíc se sníží i množství lidí, kteří jsou k ní zapotřebí. Našim pilotním projektem byl úsek Přerov – Břeclav, dále Přerov – Polanka. Až bude zcela dokončena rekonstrukce železniční stanice v Přerově v roce 2014, bude i on zařazen do tohoto projektu,“ podotkl náměstek ředitele pro investice na koridorech Karel Janků z olomoucké Správy železniční dopravní cesty.