Rozšíření o Trojanovice, kde by byla nová výstupní stanice, před časem zvažovala města Přerov a Lipník nad Bečvou.

„Anketa, která se uspořádala v druhé polovině října, měla za cíl ověřit, zda lidé chtějí změnit trasu cyklobusu. Konkrétně zda by si přáli, aby linka jezdila ve vybrané dny do Trojanovic namísto Bumbálky," uvedl Roman Chlapek z Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou.

Ankety se zúčastnilo celkem 155 respondentů a většina z nich se vyjádřila pro doplnění trasy do Trojanovic. „Současně však uváděli, že jsou se službou i trasou linky spokojeni, pouze by doplnili další spoje. Dopravce, který zjišťuje provoz cyklobusu, však předložil údaje o vytíženosti cyklobusu na trase Ostrava – Bumbálka – Rožnov p. R. – Trojanovice, ze kterých byl patrný minimální zájem o Trojanovice coby výstupní zastávky," doplnil.

Zástupci města se tak spolu s dopravcem dohodli, že ponechají pro příští sezónu trasu linky beze změny. Nová trasa do Trojanovic by tak mohla být případně zavedena až v sezóně 2018, kdy budou stanoveny nové smluvní podmínky.

„Co se týče navýšení počtu spojů, města si uvědomují neuspokojený zájem řady občanů, nicméně další rozšíření linky by se výrazně promítlo do ceny jízdného, která by tak přestala být atraktivní pro většinu cestujících. Nově se chceme více zaměřit na propagaci linky a pokusit se oslovit také pěší turisty," uzavřel Roman Chlapek.