Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď máte vykonat, která by to byla?

Velmi složitá je právě v této době příprava rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2014 vzhledem k politickému a ekonomickému prostředí, ve kterém v poslední době žijeme. Velmi důležitým problémem je zajištění pracovních míst pro náš region, což se nám příliš nedaří, a developer CTP Invest, s.r.o., není již delší dobu schopen obsadit plochy v lipnické průmyslové zóně.

Co považujete za největší úspěch vašeho města, kterého se letos podařilo dosáhnout?

V letošním roce v čase adventním dostanou naši občané k dispozici pro kulturní a společenský život nový kulturní dům ECHO, který vzniká rekonstrukcí objektu bývalého kina a v současné době na něm vrcholí práce. Tento kulturní dům budou využívat i občasné našeho Mikroregionu Lipensko.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Na prvním místě to je neustálé odkládání zahájení výstavby dálnice D1 v úseku Lipník nad Bečvou – Přerov ze strany ŘSD a ministerstva dopravy. Tato stavba je jistě nejdůležitější stavbou Olomouckého kraje. Pro zklidnění dopravy ve městě to je stavba okružní křižovatky u pošty, které se snad v příštím roce dočkáme. Každodenní život nám ztěžuje provoz některých soukromých ubytoven na území města a zejména chování jejich obyvatel, kteří vůbec anebo velmi obtížně respektují pravidla chování. Této oblasti by měl konečně místo proklamací věnovat zásadní pozornost stát.

Obyvatelé dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V našem městě je jistě dostatek společenských a kulturních akcí a přiměřeného kulturního vyžití, které zajišťuje město Lipník nad Bečvou či spolky z našeho území. K atraktivním patří výstavy v Galerii Konírna, výstavy produktů uměleckého kovářství, program blízkého hradu Helfštýn a desítky dalších společenských akcí. Nové přibudou od Vánoc v kulturním domě ECHO.

Straší vás odliv obyvatel do velkých měst a aglomerací? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Z velkého odlivu obyvatel Lipníka nad Bečvou strach nemám. Podle mého názoru se budou v blízké budoucnosti do malých měst a vesnic vracet. Starostové a zastupitelstva obcí tento problém mohou přiměřeně ovlivňovat tím, jak se jim daří zkvalitňovat prostředí pro život v dané obci.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vašem městě dobře žije.

Město Lipník nad Bečvou má bohatou historii a tradici, mnoho kulturních památek a leží v krásném prostředí u řeky Bečvy v Moravské bráně. Velkou předností je výborná dopravní dostupnost a dopravní napojení.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměl by to být právě Lipník, kde by to bylo?

Hrad Helfštýn a jeho okolí, a to z toho důvodu, abych to měl do svého rodného města Lipník nad Bečvou co nejblíže.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK