„Další poutavá přednáška - tentokrát historika muzea Petra Sehnálka - má název Počátky přerovského průmyslu na počátku 19. a 20. století a seznámí nás s kořeny průmyslové tradice ve městě. Uskuteční se 12. září v 17 hodin ve společenském sále Varna v budově A,“ přiblížila Dagmar Vobecká, majitelka areálu bývalé čokoládovny na Osmeku.

Přerov bývá tradičně označován za středisko průmyslu, který ho v průběhu historie ovlivňoval jak pozitivně, tak někdy i negativně. „Kořeny přerovské průmyslové tradice spadají do druhé poloviny 19. století a toto průkopnické či budovatelské období, kdy se utvářela skladba zdejší průmyslové výroby a z malých poměrů se rodily pozdější velké továrny, připomene i beseda Petra Sehnálka,“ popsala.

Neméně zajímavé budou i dvě říjnové přednášky historika muzea Lubora Maloně, který se z průmyslového Přerova přesune tentokráte do nedalekého Lipníku nad Bečvou. Přiblíží totiž slavnou historii sirkárny SOLO Lipník.

„V roce 1909 zahájila v Lipníku nad Bečvou výrobu Kupecká akciová sirkárna, která se ve druhé polovině 20. století proslavila pod značkou SOLO Lipník. O jejích počátcích, akcionářích a majitelích, výrobě, vzestupech i pádech do konce druhé světové války se lidé dozví na přednášce s názvem Továrna na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou do roku 1945. Uskuteční se 10. října v 17 hodin,“ upřesnila Romana Nitková, která má na starosti propagaci. Lidé zjistí také zajímavé souvislosti mezi touto akciovou společností, městem Přerov a rodinou Terezie Hrubé - zakladatelkou průmyslového areálu na Osmeku.

Na celostátně proslavený průmyslový podnik okresu Přerov se zaměří i druhá přednáška Lubora Maloně, která se koná 24. října od 17 hodin ve společenském sále Varna. Má název Továrna na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou od roku 1945 a přinese zajímavé informace o tom, jaký byl osud tohoto podniku po roce 1989.

Návštěvníci se mohou těšit také na pestrý program v rámci Dne architektury, který se v areálu na Osmeku uskuteční koncem září. „Součástí budou komentované prohlídky běžně nepřístupných průmyslových hal bývalé továrny na zpracování ovoce a výrobu cukrovinek T. Hrubé na Osmeku, ale i promítání dokumentu a výstava,“ upřesnila Romana Nitková.