Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, kterou teď u vás máte vykonat, která by to byla?

V našem případě jde zejména o opravu místních komunikací a modernizaci občanské vybavenosti. Po několika letech marného snažení se nám podařilo získat letos dotaci na komplexní revitalizaci ulice Jiráskova. Pokud budou přípravy této akce pokračovat bez komplikací, měli bychom začít v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku.

Co považujte za největší úspěch vašeho města, kterého se letos podařilo dosáhnout?

V uplynulém období necelých dvou let jsme zpracovali a podali celkem patnáct žádostí o poskytnutí dotací z různých dotačních programů. Ve všech patnácti případech jsme uspěli.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Za největší problém považuji zcela jistě nedostatek finančních prostředků na investiční rozvoj a modernizaci města. Nemyslím si ale, že je to problém jen Tovačova. Vyplývá z nespravedlivého rozdělování sdílených daní. Tento systém nutí představitele menších měst a obcí věnovat většinu času mnohokrát až nedůstojnému „shánění financí" – vyplňování dotačních žádostí a nedobrovolnému soutěžení. Jsem přesvědčen o tom, že má naše republika nenormální počet různých dotačních programů a složitý systém jejich administrace.

Obyvatelé obcí a menších měst dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Myslím si, že naši občané nedostatkem kulturního vyžití netrpí. O pestrý kulturní život ve městě se stará několik velmi dobře fungujících zájmových spolků, které ve spolupráci s městem každoročně pořádají řadu zajímavých a populárních akcí. Mnohé z nich jsou známé i mimo hranice našeho města. Patří sem zejména Pálení čarodějnic, Májové oslavy, Přehlídka hanáckých tanečních souborů, Noc muzeí – komentovaná prohlídka města, Noční prohlídky zámku, Vycházka po stopách prusko-rakouské války z roku 1866, hudební festival Tovačovský portál – dotovaný mimo jiné i z rozpočtu Olomouckého kraje, Svatováclavské hody a Vánoce na zámku.

Straší vás odliv místních obyvatel do velkých měst a aglomerací? Máte možnost, jako starosta, s tím vůbec něco udělat?

Počet obyvatel našeho města v uplynulých pěti letech pomalu klesal a průměrný věk se zvyšoval. To nás pochopitelně netěšilo. Teprve letos se zdá, že se tento nepříznivý trend zastavil. No a jak to můžeme ovlivnit? Vytvářením dobrých podmínek pro život. S tím úzce souvisí především bydlení. V průběhu uplynulých několika let byla připravena a z městského rozpočtu financována lokalita na Podzámčí pro individuální výstavbu třiatřiceti rodinných domů. Dnes již rodinné domy stojí a žijí v nich především mladé rodiny s dětmi.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vašem městě dobře žije.

Jsem přesvědčený o tom, že je naše město dobrým místem pro život. To ale neznamená, že není co zlepšovat. Máme zde velmi slušnou občanskou vybavenost a vcelku dobře fungující služby. O pestré volnočasové nabídce jsem již psal. Tovačov se může právem pyšnit zachovalým souborem kulturních památek – především zámkem Tovačov, ale také měšťanskými domy na náměstí, pomníky, židovským hřbitovem a kostelem sv. Václava. Velmi pěkná je také příroda v okolí města – Tovačovské rybníky lemované staletými duby, Tovačovská jezera – ráj rybářů, lužní lesy s rezervací Zástudánčí a soutok dvou velkých moravských řek – Moravy a Bečvy.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesmělo by to být vaše město, kde by to bylo?

Mám rád hory. To znamená, že bych u nás volil Krkonoše, u sousedů na Slovensku Vysoké Tatry a v Evropě asi francouzský ostrov Korsika, ten je opravdu nádherný.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK