Tovačov se může pyšnit zámkem se Spanilou věží, ale také malebným historickým centrem, které přitahuje filmaře. Na co byste do města přilákal turisty?
Dominantou je samozřejmě zámek se Spanilou věží, Vídeňským schodištěm, obřadní síní, portály a erby. Zámecký park nabízí k prohlídce sochy nebo kašny, případně jen klidný odpočinek. V zámku probíhají prohlídky s průvodci, návštěvníci ale mohou absolvovat po své ose i výstup na Spanilou věž. Zajímavostí je v našem městě spousta - například kašna se sochou svatého Václava na Náměstí s pískovcovým podstavcem a kovovými chrliči v podobě lví hlavy z roku 1694, nebo židovský hřbitov. Město má stezky přizpůsobené na procházky klidnou přírodou kolem tovačovských jezer nebo chovných rybníků, které vedou přes dubovou alej s pět set let starými duby. Nejvíce rozšířenou zálibou je pozorování rozmanitosti ptačích druhů.
Naučná stezka zavede také po stopách bitvy u Tovačova z roku 1866 s popisy dávných událostí a řadou pomníků. Ústřední pomník - Mohyla padlých - připomíná velkou bitvu u Tovačova, která se strhla mezi pruskými a rakouskými vojsky. Na čelní straně ústředního pomníku je umístěna mramorová deska se jmény padlých vojáků.

Jaké investiční akce se podařilo v minulých letech prosadit?
Získání prostředků na spolufinancování zamýšlených projektů není nikdy jednoduché. Městu se ale podařilo dosáhnout finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj na zateplení bytového domu v Jiráskově ulici, a to ve výši 31,5%. Celková cena díla činila v roce 2019 více než 4,2 milionu korun. V tomto roce jsme také opravili část střechy zámku. Střecha budovy, v níž má zázemí kastelánka, stála necelých 830 tisíc korun a Olomoucký kraj na ni přispěl částkou 200 tisíc.
V roce 2020 jsme zpracovali projektovou dokumentaci a žádali o dotaci na zateplení a pořízení vzduchotechniky v mateřské škole. Zateplení stálo město přes 6 milionů korun a ministerstvo pro místní rozvoj na tuto akci přispělo částkou 2,8 milionu.
Olomoucký kraj přispěl 425 tisíc korun na další část opravy střechy zámku, tentokráte nad hudební školou - celkové náklady na rekonstrukci byly vyčísleny na 1,1 milionu korun. Podařilo se nám také uspět se žádostí o dotaci na pořízení nové hasičské stříkačky pro naši jednotku. Celková cena automobilu Scania, plně vybaveného pro všechny druhy zásahů, byla 7,8 milionu korun.
Naše město se také dlouhodobě potýká s nevyhovujícími chodníky. Jeden z nich, vedoucí ke Střední řezbářské škole v Nádražní ulici, se nám podařilo opravit s pomocí dotace. Projektů a podaných žádostí bylo ale více - nezískali jsme finance na víceúčelové hřiště pod sportovní halou nebo komunitní centrum v zámku. Tyto žádosti podáváme opakovaně a zatím neúspěšně.

Probíhaly v poslední době nějaké větší úpravy interiéru zámku?
Počátkem roku, kdy je zámek pro návštěvníky uzavřen, provedlo město ve spolupráci s kamenosochařstvím pana Fingra restaurátorské práce na Vídeňském schodišti. Práce spočívaly v rozebrání sloupků a zábradlí schodiště, které se začalo vlivem vlhkosti drolit. Do letošní návštěvnické sezóny byly všechny prvky vráceny zpět a návštěvník prováděné práce ani nepozná.

Máte v plánu další investice?
Na zámku se chystá další etapa opravy střešní krytiny za 1,2 milionu korun, připravuje se také restaurování vitráží v Rytířském sále za 300 tisíc a máme zpracovaný projekt na opravu východní fasády zámku. Ministerstvo pro místní rozvoj nám poskytlo dotaci na rekonstrukci místní komunikace a rozšíření parkovacích míst pod zdravotním střediskem. Cena díla je 4,5 milionu korun a počítáme s tím, že stavbu zahájíme ještě letos.
Projekčně náročné akce jsou ve fázi příprav - máme objednávku na studii celkové revitalizace sídliště Zvolenov. Tento projekt je projednáván se správci bytových domů i s obyvateli celého sídliště. Řešíme otázku rozšíření parkovacích míst, celkovou výměnu veřejného osvětlení, změnu chodníků, výsadbu zeleně, umístění kontejnerů na odpady, jejich vzhled a instalaci městského mobiliáře s chytrými lavičkami nebo dobíjecími stanicemi. Do příštího rozpočtu bychom rádi zařadili také zateplení zdravotního střediska s opravou střešní krytiny.

Snažíte se investovat do sportovního vyžití mladých lidí?
V loňském roce jsme se zaměřili na projekty, které mají sloužit mladým lidem. První část - skate rampa - je zdárně dokončena a předána k užívání. Na sestavách skate rampy se podílela i samotná mládež, která neskrývá své nadšení z otevření v průběhu letošních prázdnin. Druhá část projektu - Fit stezka - je před dokončením a začne sloužit svému účelu na podzim. Rampu s fit stezkou za 1,8 milionu korun financujeme jen z našeho rozpočtu. Projektem za 1,8 milionu korun je pak vybudování workoutového hřiště a dvou dětských hřišť v ulici Sadová a místní části Annín. Opravili jsme chodník u nákupního střediska Coop, spravili mlatový povrch na zámku a dále pracujeme na rekonstrukci služebny pro městskou policii, kterou jsme zřídili od června.