„Letos se o titul ucházelo šestatřicet objektů. V kategorii rekonstrukce jich soutěžilo patnáct, v kategorii panelový dům devatenáct a o nejhezší novostavbu bojovaly dvě," uvedl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS), který tento týden předložil radním výsledky soutěže.

Porota nehodnotila jen fotografie přihlášených fasád, ale domy si i osobně prohlédla. Vítězové jednotlivých kategorií si

jako odměnu odnesou 50 tisíc korun. Porotci navíc navrhli udělit několik čestných uznání.

„V kategorii panelový dům zvítězila fasáda domu v ulici Trávník 20. Porota ocenila především komplexní řešení celého objektu s jednotnou úpravou stavebních a technických detailů – jako je například jednotné zasklení nově vzniklých lodžií," shrnula architekta města Klára Koryčanová.

Z patnácti nominovaných rekonstrukcí se porotci shodli na jediné adrese: Máchova 4.

„Ocenili jsme, že zůstal zachován původní ráz domu, který se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Líbila se jednoduchost a také barevnost, která dala vyniknout elegantní architektuře," dodala.

V kategorii novostavba bodoval dům v Durychově ulici 11

Porotci vyzdvihli, že objekt svým vzhledem navazuje na funkcionalismus, v dnešním pojetí označovaný spíše jako minimalismus. Zamlouvaly se jim i klasické linie, nepodbízivé řešení, jednoduchá elegantní barevnost a také volba materiálů. Zástupci města předají výhercům ocenění v pondělí 4. června na zámku v Přerově.

V kategorii rekonstrukce zvítězil nově opravený rodinný dům v Máchově ulici 4.

Máchova 4 - nejhezčí rekonstrukce

Prvenství v kategorii novostavba získal rodinný dům v Durychově ulici 11.

Durychova 11 - nejhezčí novostavba

V kategorii o nejhezčí panelový dům získal prvenství objekt v ulici Trávník 20.

Trávník 20 - nejhezčí panelový dům