„Ocenění obou našich pedagogů nás těší, protože ho vnímáme jako ocenění dobré práce nás všech. Nominace šly z naší školy s tím, že Jiřího Ocelku navrhli samotní studenti,“ zhodnotila Romana Studýnková, ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.

Dlouholetá pedagožka školy Olga Jünglingová je vedoucí předmětové komise výtvarné výchovy a má hlavní zásluhu na přípravách tradičního Výtvarného salonu. „Zapojuje se do evropských projektů, věnuje se metodickým kabinetům pro učitelky mateřských škol a má velký respekt jak u kolegů, tak i u žáků. Studentům se věnuje i mimo vyučování a dokáže je motivovat. Má ve svém týmu i mladé učitele a dokáže spojit mládí se zkušeností,“ shrnula Studýnková.

Až pět set žáků základních uměleckých škol z Olomouckého kraje se v sobotu zúčastnilo postupové přehlídky ve hře dechových, jazzových a tanečních orchestrů. Postup do ústředního kola si zajistil Velký dechový orchestr při ZUŠ Hranice (na snímku).
Nejnašlapanější konkurence v republice: Orchestry ZUŠ soutěžily v Přerově

Druhým oceněným kantorem je Jiří Ocelka, který na sebe loni upozornil jako organizátor celorepublikové literární soutěže k 500. výročí narození učence a přerovského rodáka Jana Blahoslava. Jiří Ocelka pracuje jako vedoucí předmětové komise českého jazyka, ale učí i hudební výchovu.

„Má přesah přes naši školu a věnuje se vzdělávání budoucích pedagogů. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého vede metodické kabinety a připravuje budoucí učitele,“ přiblížila Studýnková. Jiří Ocelka přišel v loňském roce s nápadem uspořádat celorepublikovou literární soutěž k 500. výročí narození Jana Blahoslava. „Za tento počin převezme také Cenu Vladimíra Jochmanna pro učitele. Cena odměňuje vyučující, kteří nad rámec výuky podněcují zájem studentů v humanitních oborech,“ doplnila Studýnková.

V pětici nejúspěšnějších škol na Přerovsku, jejichž deváťáci zvládají nejlépe přijímací testy na střední školy, je Základní škola v Dřevohosticích (na snímku). V českém jazyce je druhá nejlepší, v matematice skončila jako čtvrtá na okrese.
Proč u přijímaček vynikají žáci Základní školy v Dřevohosticích

Ocenění si odvezl i učitel ZUŠ

Cenu olomouckého hejtmanství převzal také dlouholetý učitel Základní umělecké školy B. Kozánka v Přerově Michal Sabadáš, kterého lidé znají především jako sbormistra Dětského pěveckého sboru Vocantes.

„Nejprve jsem vedl pěvecký sbor v Hranicích, teď už řadu let působím tady v Přerově. Se sborem Vocantes jsme se zúčastnili řady soutěží, ale pro mě jsou podstatné hlavně koncerty, kterých máme spoustu. Dnes má sbor kolem pětatřiceti členů, menší děti zpívají ve Vocantesíku, ty starší ve Vocantesu,“ přiblížil Michal Sabadáš, pro něhož je ocenění olomouckého hejtmanství motorem do další práce.

Pěvecký sbor Vocantes pořádá v adventním období úspěšný koncert v Městském domě Vánoce s Vocantes, ale doprovází také početné publikum na akci Deníku Česko zpívá koledy.