„Zákon vnímá nedostatek vody jako obecné ohrožení, a když v řekách není, je to stejně mimořádná událost jako třeba povodeň. Při té ale k omezením dochází automaticky a nikdo se nad tím nepozastavuje," konstatoval Pavel Juliš, šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

V řece podle něj musí zůstat alespoň minimální množství vody, aby nedocházelo k úhynům ryb a narušení rovnováhy v tocích. „Když to bude hodně kritické, bude nutné situaci řešit razantně," řekl.

Jaké jsou scénáře pro případ, že by řeka Bečva vyschla ještě více? „Problematická je teplárna, chemička a na vodě z Bečvy je závislá i společnost Teplo, která v Přerově provozuje plavecký areál," zmínil. Tou nejčernější variantou by byl zřejmě plošný zákaz odběru vody pro firmy.

Zákaz odebírat povrchové vody ze všech toků a nádrží platí od tohoto týdne pro Přerov a dalších osmapadesát obcí v jeho působnosti. Znamená to, že lidé už nemohou zalévat zahrádky vodou z potoka, napouštět bazény, nebo třeba kropit silnice vodou z Bečvy.

Není to nijak přehnané opatření, což potvrzují i rybáři, kteří denně sledují, jak vysychá nejen Bečva, ale i říčka Moštěnka a další toky.´

„Nejhorší situace zůstává na všech chovných rybnících – v Želatovicích, Předmostí a Oseku nad Bečvou, ale také na Strhanci – a to v Oseku i Přerově. Strhanec už Povodí Moravy zastavilo, protože není voda," popsal Zdeněk Doležel, hospodář místní organizace Českého rybářského svazu v Přerově.

Rybáři podle jeho slov stále doufají, že konečně zaprší.

„Bojíme se dalších úhynů, k jednomu došlo minulý týden na Bečvě v Přerově. Když se Strhanec prohřeje, vznikne kyslíkový deficit a ryby budou hynout. Pokud by byla na Strhanci v Oseku kritická situace, přenesli bychom ryby ve vaničkách do rybníku Podolší," nastínil. Ze Strhance v Přerově by je pak prý odnosili do Bečvy.

Vody v řekách, rybnících a potocích je stále méně.

„Hladiny sledovaných toků jsou převážně setrvalé nebo slabě klesají. Ve srovnání s dlouhodobými průměry jsou průtoky všude výrazně podprůměrné," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Bečva patří mezi toky, které jsou aktuálně nejméně vodné, s velmi nízkými průtoky.

Červenec - nejteplejší měsíc od roku 1937

Povodí Moravy na posledním zasedání krizového technického štábu jednalo o zvýšení a koordinaci kontrol vodoprávních úřadů, zaměřených na dodržování povolených odběrů vody.

Kontroly se zaměří i na provozovatele malých vodních elektráren, kteří často obcházejí manipulační řád a berou více vody, než je povoleno.

„Z pohledu Českého hydrometeorolo­gického ústavu byl červenec letošního roku třetím nejteplejším měsícem od roku 1937," doplnila mluvčí. V současné době naše území postrádá 200 – 250 milimetrů srážek a na čtyřiceti měřících stanicích jsou už dosaženy hranice sucha.

„V této době si více než kdy jindy uvědomujeme význam vodních nádrží, které v době sucha nadlepšují průtoky v řekách. Je pod nimi zachován biologický život a nejsou omezovány odběry povrchových vod. Proto už nyní zadáváme pět studií proveditelnosti na vodní díla Skalička, Hanušovice, Rychtářov, Vlachovice a nově také Čučice – nádrž, která by měla posílit retenci vody v povodí jaderné elektrárny Dukovany," konstatoval generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.