„Pokud by mělo testování probíhat přímo na škole, nedovedu si představit, jak bychom zajistili stan a personál, který by testy prováděl. Máme 230 maturantů, a to už je masa lidí. Zřejmě by se testovalo celé dopoledne,“ hodnotí ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková.

Ta považuje za smysluplné jedině testování žáků před příchodem do školy.

„Plivat do zkumavek ve třídách by za předpokladu, že je někdo ze studentů nakažený, mohlo ještě zvýšit virovou nálož. Pro velké školy jako jsme my, které mají tisíc studentů a z toho dvě stě maturantů, by to bylo časově náročné,“ dodává.

Ředitel druhého přerovského Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška si myslí, že by se studenti maturitních ročníků do školy vůbec neměli vracet, dokud se epidemiologická situace nezlepší.

„Žádné konkrétní informace k testování jsme do této doby neobdrželi, takže zatím vyčkáváme,“ konstatoval.

Místo uklízeček stíraly podlahu učitelky

Že na přerovských školách zdaleka není vyhráno a covid-19 představuje stále vážný problém, potvrzuje ředitel Základní školy U Tenisu Michal Pospíšil. Nákaza udeřila v minulých týdnech nebývalou silou. Nejprve onemocnělo několik dětí v prvních a druhých třídách, které ale měly bezpříznakový průběh.

„Nemoc postupně kosila pedagogický sbor a šířila se velmi rychle, a to i přesto, že všichni nosili roušky a respirátory a dbali na veškerá opatření. Onemocněly učitelky, ale i vychovatelky a dokonce i uklízečky. Protože neměl kdo uklízet, práci za uklízečky musely zastat naše učitelky,“ líčí ředitel školy U Tenisu Michal Pospíšil. Podle něj byly některé průběhy nemoci u pedagogů a vychovatelek vážné. Celé třídy skončily v karanténě.

Společné plivání? Epidemiologická sebevražda

Po zkušenostech, které škola prodělala, si prý nedovede představit, že by testování žáků probíhalo přímo ve třídách.

„Představa, že přijde dvacet žáků do třídy, sundají si roušky a začnou společně plivat, je podle mě epidemiologická sebevražda. Vždy se může mezi dětmi objevit někdo, kdo má nákazu a rozšíří ji mezi ostatní. Jediné rozumné řešení je, že se budou děti testovat doma,“ soudí.

Naočkujte pedagogy přednostně

Stát by podle něj měl více myslet na pedagogy, kteří se mohou od bezpříznakových žáků nakazit, a zařadit učitele mezi skupinu lidí, kteří dostanou vakcínu proti nemoci covid-19 přednostně.

„Přikláněl bych se k tomu, aby byli všichni pedagogové očkováni, jinak se situace na školách nezlepší,“ řekl.

Na jasné pokyny ministerstva čekají také na Základní škole Trávník, která zatím na rozdíl od sousední ZŠ U Tenisu situaci zvládá.

„Variant a dohadů, jak bude probíhat testování, je spousta. Čekáme na to, co pošle ministerstvo a věříme, že budeme mít relativně dost času na to, abychom se v předstihu připravili,“ konstatovala zástupkyně ředitelky školy Marcela Mrázková.

Školu nyní navštěvují necelé dvě stovky žáků - 70 prvňáčků a 80 dětí druhých tříd. I když několik pedagogů nemoc prodělalo, škola situaci ustála.

„Zatím jsme nemuseli zavírat žádnou třídu. Všichni nosíme roušky a respirátory, provádíme častěji úklid - dezinfekci ploch a lavic, nemícháme družinky. Ve třídách pravidelně větráme a používáme i ionizéry na čistění vzduchu,“ dodala s tím, že od začátku letošního roku nebylo nutné žádnou ze tříd poslat do karantény.