1. Čeština je jazyk:

a) východoslovanský,
b) západoslovanský,
c) středoslovanský.

2. Označ souvětí, v němž se nevyskytuje chyba:

a) Jana nás požádala, aby jsme ji doprovodili na autobus.
b) Jana nás požádala, abysme ji doprovodili na autobus.
c) Jana nás požádala, abychom ji doprovodili na autobus.

3. Pouze podstatná jména pomnožná jsou uvedena v bodě:

a) kamna, Velikonoce, housle,
b) křoví, Čechy, sáňky,
c) dveře, žactvo, dřevo.

4. V jaké skupině není ani jedno slovo vzniklé složením dvou slov?

a) dřevorubec, papírnictví, nekalost,
b) školní, nenapodobitelný, vytáhlý,
c) přírodopis, výškoměr, Vyšehrad.

5. Najdi větu jednočlennou:

a) Zavolej mi na mobil.
b) Vlak má dnes zpoždění.
c) Stýskalo se mi celou dobu.

6. Které z uvedených slov nemá protějšek s předponou z-?

a) shlédnout,
b) strávit,
c) spravit.

7. Které z následujících slov nelze stupňovat?

a) vypočítavý,
b) optimistický,
c) maximální.

8. Vystoupily jsme z vlaku. Jedná se:

a) o ženy,
b) o muže,
c) o muže i ženy.

9. U vzoru soudce je 5. pád:

a) soudče,
b) soudce,
c) sudí.

10. Vyber dvojici, ve které jsou synonyma:

a) obilí – ječmen,
b) slepíš – slepýš,
c) cesta – pěšina.

Řešení: 1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.c, 6.b, 7.c, 8.a, 9.b, 10.c.