Nejen o něm, ale také o dalších plánech do budoucna i současné situaci prozradila Deníku mnohé výkonná ředitelka lázní Irena Vašicová.

ROZHOVOR

Jak vznikla myšlenka zřídit v Teplicích kardiorehabilitační ústav?

V letech 2003 a 2005 došlo k radikální rekonstrukci lázeňského sanatoria Bečva, které bylo zároveň dovybaveno špičkovými lékařskými přístroji. Začali jsme také realizovat takzvanou časnou kardiorehabilitaci, kdy část pacientů je knámdo lázní překládána přímo z klinik pátý, šestý den po operaci.

Takováto péče se již vymyká běžnému chápání lázeňské léčby. Celou situaci nám také znesnadňuje skutečnost, že lázeňskou léčbu musí schválit revizní lékař dotčené zdravotní pojišťovny.

Naši hosté mají navíc pevně stanovenu délku rehabilitace. Nemáme možnost ji prodloužit, ale paradoxně ani zkrátit. Proto jsme zpracovali projekt pro kardiorehabilitační ústav, který nám všechny tyto komplikace pomůže odstranit, získali jsme k němu potřebnou registraci a úspěšně prošli výběrovým řízením.

Přístroje máte, ale máte také dostatečnou kapacitu?

V loni jsme po rekonstrukci opět otevřeli depandanci Slovenka. Propojili jsme ji s již zmíněnou Bečvou a tím vznikl komplex s kapacitou 154 lůžek.

Pro potřeby kardiorehabilitačního ústavu je to naprosto dostačující. Budeme v tomto směru výhledově schopni uspokojit potřeby celé Moravy. Zpočátku vyčleníme pro tento druh péče šedesát lůžek, z toho větší polovina lůžek je monitorovaná, od příštího roku počítáme s dalším rozšířením kapacity.

Jaké další léčebné novinky můžete nabídnout?

Od 1. března letošního roku jsme rozšířili námi léčené indikace o nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (diabetes, hyperlipoproteinemii u dospělých, u dětí navíc i obezitu).

K léčbě našich klientů využíváme přírodní léčivý zdroj – teplickou přírodní uhličitou kyselku – a ta je při léčbě těchto chorob výborným podpůrným prostředkem. Nadále se však prioritně věnujeme léčbě onemocnění srdce a cév.

Co vás vede k tomu, že se teď zaměřujete i na jiné choroby, než bylo v Teplicích dosud zvykem?

V loňském roce byly zavedeny registrační poplatky, kdy za každý den pobytu v lázních začali lidé platit šedesát korun. Způsobilo to významný pokles zejména dětských pacientů. Naše dětská léčebna už je daleko za hranicemi rentability a musíme ji dotovat z ostatních činností.

Neustále tedy přemýšlíme, jak získávat nové a nové klienty. Proto rozšiřujeme svůj záběr a další léčbu dalších indikací, což nám umožňuje jak přírodní léčivý zdroj, tak i složení našeho lékařského týmu.

Čím si vysvětlujete, že zrovna dětských pacientů výrazně ubylo?

Naši malí pacienti jsou často ze sociálně slabých rodin a zmíněný šedesátikorunový poplatek je při více sourozencích již citelným zásahem do rodinného rozpočtu.

O kolik poklesl počet vašich klientů v uplynulých dvou letech?

V roce 2007 jsme měli 284 dětských klientů a vloni už jen 167. U dospělých došlo za stejné období k poklesu z 6754 na 5511 pacientů.

Ve srovnání s rokem 2007 nám v roce 2008 poklesly tržby od zdravotních pojišťoven o více než 17 milionů korun. Neznamená to však, že by se lázně nevyrovnaly s tímto trendem. Podařilo se nám ztrátu tržeb vykompenzovat komerčními aktivitami.

Můžete některé z nich vyjmenovat?

Kromě populárních relaxačních a léčebných pobytů pro širokou veřejnost nabízíme také odborná vyšetření. Kdokoliv se u nás může nechat vyšetřit z hlediska potenciálního nebezpečí onemocnění srdce a cév, čehož využívají manažeři, firmy pro své zaměstnance a také sportovní kluby.

V loni jsme rovněž získali významné státní zakázky pro rekondiční a rehabilitační pobyty policistů takřka z celé Moravy. Letos přibyl hasičský záchranný sbor. Tito klienti nad rámec běžné rehabilitace využívají například polária, tréninku severské chůze a celé řady dalších aktivit.

Co můžete nově nabídnout běžným klientům?

Dokončujeme rekonstrukci zázemí bazénu v lázeňském sanatoriu Moravan, nechali jsme opravit šatny a pořídili jsme vířivku.

Koncem tohoto léta u nás bude k dispozici nové moderní wellness centrum například s infrasaunou, parní či eukalyptovou saunou. Ženy si k nám chodí zpevňovat postavu na přístroji Vacushape, klienti se nechávají hýčkat při masážích lávovými kameny, nyní nově připravujeme čokoládové nebo aromaterapeutické masáže a celou řadu dalších procedur.

Klienti rovněž oceňují vynikající kuchyni, úspěšně jsme uspořádali už nejednu svatbu. Jsme zkrátka více než lázně.