Laboranti podle něj ve vodě zjišťovali množství kyanidů a pH. "Vzorky byly v pořádku, byly pod limitem, byly nízké," řekl ve středu 15. března Vetyška u vsetínského okresního soudu, který ekologickou havárii projednává.

Podle obžaloby způsobila Energoaqua znečištění Bečvy kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly, což mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb.

Valašskomeziříčská chemička Deza.
Vzorky vody z Dezy byly v den otravy Bečvy v pořádku, tvrdí její pracovník

Svědek Vetyška uvedl, že měl na starosti úpravu všech kyanidových vod, které na čistírnu odpadních vod firmy Energoaqua přitékaly. "Poslední úpravu těchto vod jsem prováděl v červnu 2020," řekl Vetyška. Havárie se stala 20. září téhož roku.

Kyanidové vody podle Vetyšky dodávala do společnosti Energoaqua k vyčištění pouze firma Liss, a to v kontejnerech. Kyanidová voda se následně uchovávala v jímkách, kde ji Vetyška chemicky upravoval. Až když bylo množství kyanidů a chloru v této vodě pod stanovenými limity, ji přečerpával do čistírny k dalšímu zpracování, vyplývá z technologovy výpovědi. Svědek odmítl, že by odpadní vody z areálu Tesly odcházely jinudy než přes čistírnu odpadních vod.

Po havárii byli v čistírně na kontrole zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jeden z nich podle Vetyšky pracovníkům firmy Energoaqua oznámil, že otrava šla odtamtud, jelikož 300 metrů pod výpustí podniku byly mrtvé ryby.

Řada rybářů, dalších svědků i zástupci obžalované firmy však tvrdí, že první leklé ryby se objevily zhruba až 3,5 kilometru pod tímto vyústěním a zdroj znečištění tedy musel být níže po toku.

Odstraňování následků masivního úhynu ryb v řece Bečvě v Hranicích, pondělí 21. září 2020
Barva žaber mrtvých ryb z Bečvy nenasvědčovala otravě kyanidem, řekl rybář

Při další návštěvě čistírny podle Vetyšky inspektor ČIŽP své předchozí vyjádření o místu výskytu prvních uhynulých ryb popřel. "Od té doby si říkám, že to je na nás nahrané," řekl Vetyška.

Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Hlavní líčení začalo koncem letošního ledna, pokračovat by mělo 22. března.