Návrh na zrušení dozorčí rady padl už na dubnovém valném shromáždění společnosti Technis.

„Shodli jsme se na tom, že u této společnosti dozorčí radu dále nechceme, přítomní členové této rady s tím souhlasili," vysvětlil starosta Kojetína Jiří Šírek. Jako jeden z důvodů uvedl, že už dva roky není podle zákona povinností mít dozorčí radu u společnosti tohoto typu. Zastupitelstvo mělo hlasovat na úterním shromáždění o změně zakladatelské listiny, na upozornění radního Mojmíra Haupta ale k hlasování nedošlo.

„V zakladatelské listině neexistuje zmínka o dozorčí radě, ta je pouze ve stanovách firmy. To jsou dva zcela samostatné materiály," vyjasnil Haupt. Společně s dalšími radními odmítl odhlasovat nové stanovy, které se nijak nelišily od těch předchozích. Jednání o dozorčí radě se tedy přesunulo až na září.

Starosta je přesvědčen, že zrušení rady firmě prospěje.

„Máme jiné možnosti kontroly, například kontrolní výbor zastupitelstva nebo audit. Navíc v dozorčí radě sedí lidé, kteří provozu společnosti tolik nerozumí," dodal Šírek.

Firmě Technis Kojetín se za uplynulý rok podařilo vymazat ztráty předešlých let. Celkové výnosy převýšily náklady o 556 tisíc korun. Ve ztrátě ale skončilo koupaliště, které technické služby udržují. Jeho tržby musely být podpořeny vyrovnávacím příspěvkem ve výši 576 tisíc korun. (mav)