Při slavnostním otevření, jež se konalo včera dopoledne na Městském úřadě v Hranicích, se potvrdilo, že schránku vložili do země členové Junáka.

„Schránku dali do země 28. října 1968 tehdejší členové Junáka v Hranicích u příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky,“ uvedl vedoucí 2. skautského oddílu Jaroslav Šeděnka, který v pondělí 13. října schránku otevíral.

Proč uložili poselství pro příští generace do země právě skauti, objasnil na slavnostním otevírání tehdejší pracovník technických služeb Milan Neuwirth.

„V roce 1968 jsme ve městě vysazovali novou zeleň. Na Školním náměstí jsme museli pokácet lípu, kterou tam v roce 1918 vysadil Okrašlovací spolek Hranice. Na její místo jsme pak vysadili nový strom. Místní skauti nám pomáhali, a nakonec zakopali do země schránku s odkazem pro příští generace,“ uvedl Neuwirth.

Do tuby skauti vložili zářijové vydání časopisu Junák z roku 1968, a také skleněnou láhev s dopisem, který obsahoval soupis členů tehdejšího skautského hnutí v Hranicích.

Otevření schránky, jež se konalo v kanceláři vedoucího odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Vojtěcha Bušiny, se účastnil také starosta Hranic Miroslav Wildner.

Ten zástupci skautů navrhl, aby na tuto tradici navázali. Město má totiž v plánu vysadit po rekonstrukci na náměstí nový strom.

Pavlína Chmelařová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Hranice: při opravě ulice našli dělníci tajemnou schránku