V těsném sousedství domu se kdysi nacházel hostinec na Křivé, který byl za první republiky vyhlášeným výletním místem Přerovanů.

„Teprve nedávno jsme se byli podívat, jak to vypadá uvnitř a realita je bohužel ještě horší, než jsme očekávali,“ říká Jana Maturová, sestra bývalého majitele, která je soudně i notářsky pověřená jako správce nemovitosti. Podle jejích slov se řízení dlouho vleklo, což znemožňovalo jakékoliv stavební zásahy a provedení rozsáhlejších oprav.

Jaký byl osud domu, na jehož fasádě je napsáno "Náš domov“? Podle ředitele Státního okresního archivu v Přerově Jiřího Lapáčka byla vila s číslem popisným 1575 postavena v letech 1907 až 1908 podle plánů stavitele Josefa Buči z Brna. Už ve své době zaujala neobvyklou architekturou, kterou se v Přerově pyšní jen několik domů - podobné prvky najdeme třeba ve vilách poblíž Michalova.

Zpěvák Pavel Novák v Přerově v červnu 2022
Před rokem odešel Pavel Novák ml. Připomeňte si přerovskou legendu

Dům patřil k vyhlášenému hostinci na Křivé, jenž byl za první republiky oblíbeným výletním místem Přerovanů. „Hostinec byl v majetku Pavly Dudkové, manželky c. k. vrchního geometra. Ta bydlela v Brně. Nájemcem hostince byl tehdy Antonín Zauf. V roce 1927 se Pavla Dudková vzdala hostinské koncese - a tu získal Jan Halla,“ vrátil se do minulosti Jiří Lapáček.

Na začátku roku 1945 požádala o převedení koncese po svém zemřelém manželovi ve prospěch nezletilých dítek manželka Melitta Eleonora Hallová. „Ta v roce 1958 prodala pozemky s hostincem Československé myslivecké jednotě, a odtud pak přešly na Výzkumný ústav včelařský,“ přiblížil.

Noční bouřka napáchala v Přerově značné škody, 27.8.2023
Spoušť po bouřce v Přerově. Vyvrácené stromy ohrožovaly lidi na Velké Dlážce

Hostinec na Křivé byl zbourán dva roky před pádem totalitního režimu - v roce 1987.

Majetek přešel po sametové revoluci na potomky rodiny. „Na plánu z roku 1907 je nazývána jako vila Melitta,“ doplnil jednu zajímavost Lapáček.

V katastru nemovitostí byl uveden jako poslední vlastník vily Jiří Rajštetr, jeden z potomků rodiny Hallových. Ten zemřel v květnu roku 2021. „Jako správkyně této nemovitosti mám konečně možnost provést stavební úpravy, které bych chtěla zahájit co možná nejdříve,“ podotýká Jana Maturová, sestra bývalého majitele.

Architektonicky je tato vila velmi zajímavá a podle odborníků je podobných objektů ve městě málo. „Lidový romantismus trochu připomíná styl architekta Jurkoviče. Podobné vily se v Přerově nacházejí třeba v Máchově ulici u Michalova,“ srovnal přerovský architekt Jan Horký.

Historické snímky a dobové pohlednice ukazují, jak slavná a atraktivní pro návštěvníky tato lokalita v minulosti byla. Hostinec na Křivé byl totiž vyhledávaným už na počátku 20. století.

Hrad Helfštýn přivítal umělecké kováře v rámci festivalu Hefaiston, 26. srpna 2023, Týn nad Bečvou.
Na Hefaiston letos dorazilo pět set kovářů z patnácti zemí světa

„Bylo to oblíbené výletní místo Přerovanů a lidé ho hojně navštěvovali. Dokazují to i pohlednice z té doby, které zachycují typickou výletní restauraci s přístřeškem. Byl zde i prostor pro hudební produkci, konaly se tu promenádní koncerty. Dokonce už v roce 1938 vyšel v novinách článek, ve kterém je zmínka o tom, že provozovna vlastní hostinskou koncesi už sto padesát let. To znamená, že se jedná o dávnou minulost, která sahá až do 18. století,“ popsal historik Muzea Komenského v Přerově Petr Sehnálek.

Ten zmínil i jednu zajímavost, o které se příliš neví. „V článku, který čerpal z dobové kroniky, je zmínka o tom, že z přerovského zámku vedlo několik podzemních chodeb - a jedna z nich vedla právě na Křivou,“ přiblížil Sehnálek.

Kdy a kým byly postaveny: 1907 až 1908 podle plánů stavitele Josefa Buči z Brna.
Kdy a jakou zažily největší slávu: za první republiky, kdy byl sousední hostinec na Křivé oblíbeným výletním místem
Odkdy a proč areál chátrá: na osudu domu se nejvíce podepsala majetková transformace po roce 1948 a zpřetrhání vztahů s majetkem, což vedlo k jeho devastaci. Dům získal po revoluci potomek rodiny Hallových, které kdysi objekt patřil. Důvodem chátrání v posledních letech jsou nevyjasněné majetkové poměry