Areál slouží k letní rekreaci už řadu let - konají se tu i školy v přírodě a soukromé firemní akce.

„Na fakt, že byla jedna z hlavních ubytovacích budov povolena jako dočasná stavba s platným povolením pouze do roku 2000, upozornili majitelé - odborové sdružení železničářů, ČD-depo kolejových vozidel,“ vysvětluje anabázi mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Stavební úřad proto řeší dodatečné povolení, které z dočasné stavby udělá stavbu trvalou. Celý případ je ale ještě složitější, a proto se dostal i na stůl radních - v roce 2015 začala totiž na území Přerova platit takzvaná stavební uzávěra, která má být ochranou města před stavbou či povolením nežádoucích sociálních ubytoven.

A protože tábor slouží k přechodnému ubytování, bylo pro něj nutné udělit výjimku, jinak by stavba nemohla být zlegalizována.

„Nemáme pochybnost o tom, že by se dětský tábor změnil v ubytovnu pro sociálně slabé, a proto jsme na radě souhlasili s touto výjimkou a uložili odboru koncepce a strategického rozvoje zahájit řízení o změně územního opatření o stavební uzávěře,“ říká přerovský primátor Petr Měřínský. (ANO).

Tábor v Čekyni se nachází uprostřed přírody, v těsném sousedství rybníku a lesů. Jeho součástí jsou i chatky - a také budova, která slouží k ubytování vedoucích či instruktorů. Právě její stavbu je teď nutné zlegalizovat. (pu)