„Narodil se v roce 1943 a vysadí si ji jako dárek ke svým sedmdesátinám," vysvětlil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Na projektu oživení Knejzlíkových sadů spolupracuje město s Nadací Malý Noe, která pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným dě­tem.

Co je smyslem této akce?

„Město poskytlo na krásném místě na svahu Čekyňského kopce, odkud je nádherný výhled na Přerov, pozemek pro výsadbu stromů. Naše nadace zpracovala projekt výsadby dvaasedmdesáti listnatých dřevin a nabízí občanům i firmám možnost stát se jejich patrony," vysvětlil Jaroslav Strejček, předseda správní rady Nadace Malý Noe.

Zájemce podle něj věnuje nadaci na základě dárcovské smlouvy finanční dar a výměnou pak obdrží pamětní list, prokazující, že je patronem stromu. Jméno dárce bude umístěno na informační tabuli u vchodu do Libosadu Malý Noe. Dřeviny budou slavnostně vysázeny u příležitosti Dne země 25. dubna ve 14 hodin odpoledne.

Získané finanční prostředky použije nadace na financování svých projektů na pomoc dětem. Konkrétně v Přerově mají přispět zdejšímu dětskému domovu.

„Zájem je velký a už se pro tento projekt podařilo nadchnout několik firem," řekl mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal. Pro přerovské patrioty je získání „místa" pro strom v Knejzlíkových sadech srdeční záležitostí.

„Jeden strom si zakoupil i zpěvák Pavel Novák ml., další pak primátor města, složili se i úředníci magistrátu, někteří zastupitelé, včetně strážníků," řekl Bohuslav Přidal s tím, že se už prodaly stromy za stovky tisíc korun.