Do Přerova totiž dorazí putovní výstava, která mapuje historii českého letectva a připomíná i zlomové okamžiky dějin města. Lidé si budou moci prohlédnout na čtyřiadvacet samostatných panelů v prostorách bývalého hotelu Strojař od středy 15. října.

„Pět panelů je věnováno pouze historii letectva v Přerově, která je pro naše město významnou kapitolou. Na jednom z nich budou fakta o největší letecké bitvě nad územím protektorátu, ke které došlo 17. prosince 1944. Na dalších panelech se zase objeví informace o tom, jak na přerovském letišti probíhala srpnová okupace v roce 1968. Právě piloti naší základny se totiž tehdy okupantům nebáli postavit,“ zmínil se Jaroslav Schön z přerovského Svazu letců.

Podle jeho slov se na výstavě objeví i vítězné práce žáků ze Základní školy Trávník v Přerově, které Svaz letců zapojil do soutěže. Děti měly vyfotit památníčky v Přerově a okolí, které připomínají oběti první a druhé světové války v regionu.

„Už teď máme několik adeptů na vítěze, protože se tohoto úkolu školáci zhostili se zaujetím,“ dodal Schön.

Některým dětem se podle jeho slov dokonce podařilo vyfotit všechny památníky v Přerově a okolí. Deset nejlepších prací ocení Svaz letců malým dárkem a na oslavách výročí památné bitvy 17. prosince přijme vítěze dokonce velitel letectva.

Zajímavá je část expozice, věnovaná historii českého letectva. Objeví se na ní totiž dosud nepublikované snímky českých pilotů. Na jednom z panelů bude zmínka o generálu Janouškovi, další připomene osobnost legendárního stíhače generála Františka Peřiny.

Přerovský Svaz letců chtěl pozvat na zahájení výstavy i dalšího pilota, který bojoval za války v RAF v Anglii, Zdeňka Škarvadu. Ten ale nakonec s ohledem na svůj vysoký věk a zdravotní potíže do Přerova nedorazí.