Kapli Panny Marie i Svatou studánku, které jsou zapsané na seznamu kulturních památek, se obec snaží postupně zvelebovat

„Studánku jsme opravovali nedávno a kaplička prochází úpravami průběžně. V letošním roce jsme podali žádost o dotaci na opravu kaple do programu „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“ ministerstva zemědělství, abychom mohli odstranit havarijní stav omítek a střešního pláště a prodloužili tak životnost kapličky,“ vysvětluje starostka obce Jiřina Mádrová.

Kaple se nachází na rozhraní katastrů dvou obcí - Kostelce a Staré Vsi.

„Je to jednoduchá jednolodní stavba z let 1873 - 1874, která byla postavena na vyvýšeném místě, a je přístupná po několika kamenných schodech. Malebná venkovská sakrální stavba sloužila dříve jako poutní místo. Spolu se Svatou studánkou tvoří zajímavý architektonický celek s klasicizujícími a barokizujícími prvky,“ přiblížila starostka.

Kaple byla slavnostně vysvěcena 25. května 1874 a na stavbu tehdy přispěla veřejnou sbírkou i Stará Ves.

„Protože se nachází v lese Dubina, je tato stavba více náchylná na vlhkost. V rámci plánované opravy budou odstraněny poškozené omítky stěn a stropů a zhotoveny nové. Dojde k částečnému přeštukování fasády,“ vyjmenovala rozsah prací starostka.

Úpravy počítají i s obroušením a očištěním stávající krytiny, demontáží oplechování atiky či novým nátěrem střechy a ocelového kříže.

„Práce budou probíhat pod dohledem památkářů a v souladu se závazným stanoviskem oddělení ochrany životního prostředí přerovského magistrátu,“ uzavřela.

Z dějin Svaté studánky:
Až do roku 1873 byla Svatá studánka docela zpustlá a neupravená. Vzdor tomu ale přicházeli zbožní poutníci z vůkolních farností - kostelecké, holešovské, rymické, hulínské, břestské, vlkošské, moštěnské, beňovské, domažlické, dřevohostické, pavlovické zvláště o dnech nedělních a svátečních na místo toto, nábožné písně u Svaté studánky zpívajíce a zvláště úctu Rodičce boží vzdávajíce. Pak pili zdravou vodu, nemocné údy své jí umývajíce a v nádobách s sebou domů berouce.