V povodí Bečvy už dosáhlo hranice sucha deset měřících stanic. A pokud to tak půjde dál - čeká starosty obcí vážný problém.

Boj o každou kapku vody a kontrola černých odběrů, které situaci značně komplikují.

„Připadáme si tu jako v bermudském trojúhelníku. Černé mraky se pokaždé stočí na Olomouc a Jeseníky, nebo se tlačí na Beskydy. Nám tady na Hané se vyhnou a nespadne ani kapka. A když už zaprší, nevidíme v tocích žádnou reakci,“ líčí situaci starosta Citova na Přerovsku Jaromír Otáhal.

Místní trápí také pohled na vysychající vodní toky Olešnice a Loučka.

„Voda z Olešnice vždycky zásobovala vodou Morávku, teď je to ale suché a teče jen velmi válo vody,“ poznamenal starosta.

Na pokles vody v Tršické přehradě upozorňuje i Ludmila Landsmanová, předsedkyně výboru místní části v Žeravicích.

„Když jsme se tam byli naposledy dívat, viděli jsme zčásti obnažené dno. Také voda v Olešnici téměř stojí,“ shrnula.

Postřehy starostů a místních obyvatel potvrzují také údaje vodohospodářů, podle nichž dosáhlo hranice sucha 35 ze 200 měřících stanic v povodí Moravy a Dyje. Nejvíce zasaženo je nyní povodí Bečvy, ve kterém hlásí hranici sucha deset měřících stanic.

Značný úbytek vody zaznamenali vodohospodáři na Bečvě v Dluhonicích, kde aktuálně hladina dosahuje výšky 106 centimetrů s průtokem 1,3 metrů krychlových za sekundu. Moštěnka je na pouhých 34 centimetrech a Olešnice v Kokorách má 83 centimetrů.

„Nízký stav průtoků nadlepšují nádrže, které jsou v současné době naplněné v rozmezí od 60 do 97 procent,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

S ohledem na nepříznivou hydrologickou situaci doporučilo Povodí Moravy vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod.

Ryby hynou

O kritické situaci dnes hovoří rybáři na Přerovsku, kteří zaznamenali řadu úhynů. Kyslíkovým deficitem podle nich trpí zejména ryby v chovných rybnících.

„Následkem veder došlo k masivnímu úhynu plůdků v chovném rybníce v Želatovicích. Ztráta byla značná, jednalo se o tisícovky kusů,“ informoval Alexander Majer, předseda Českého rybářského svazu v Přerově.

Podle něj rybáři pravidelně kontrolují všechny chovné rybníky a revíry.

„Provádíme opatření a okysličujeme vodu - mimo jiné i na chovném rybníku v Předmostí. Totálně ale vyschl Oldřichovský rybník u Oseka. Posbírali jsme uhynulé ryby, a co se dalo zachránit, to jsme přesadili do Bečvy, která má zatím nejvíce vody,“ popsal.

Rybáři se v těchto dnech nejvíce obávají přívalových dešťů, během nichž došlo v minulých letech k hromadným úhynům ryb v řece Bečvě. Během bouřky totiž došlo k vyplavení splašků z kanalizace.

„Stalo se to pokaždé v srpnu, takže už kvůli tomu tři dny nespím,“ vzpomněl Alexander Majer.

Na Přerovsku platí od prvního srpna zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a nádrží. Netýká se jen města a jeho místních částí, ale i dalších osmapadesáti obcí, spadajících pod Přerov.

„Jestliže dnes někdo používá například vodu z Bečvy nebo ze Strhance k zavlažování zahrádky, měl by se teď podobných zvyklostí zdržet, a to až do poloviny září. Zároveň všem doporučujeme v maximální možné míře zachytávat a zadržovat srážkové vody - a pro závlahu přednostně využívat právě je,“ radí Pavla Tomčíková z oddělení vodního hospodářství přerovského magistrátu.