„Díky srážkám se dostaneme na hladiny, na kterých jsme už roky nebyly. V tuto chvíli je to však odhad, přesná data zatím nemáme k dispozici. Doplňování podzemní struktury je se zpožděním, trvá to týdny i měsíce, jak kde,“ uvedl Jiří Kožušníček, technický náměstek Vodohospodářské společnosti Olomouc.

Podle vedoucího oddělení hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava Jana Unucky lze nyní označit vydatnosti pramenů a hladiny v mělkých vrtech sítě ČHMÚ v Olomouckém kraji za normální až nadnormální.

„Je zjevné, že proběhlé srážky měly pozitivní dopad na vodní bilanci krajiny,“ uvedl Unucka.

Průtoky nadprůměrné

Deficit srážek za posledních šest měsíců je pro Olomoucký kraj díky vydatným dešťům zejména v červnu zanedbatelný a podle experta se snížil i deficit srážek za 24 měsíců.

„Riziko ohrožení půdním suchem je v současnosti prakticky nulové. Průtoky ve vodních tocích Olomouckého kraje jsou většinou nad úrovní dlouhodobého průměru z let 1981 až 2010 pro aktuální období, takže i v tomto ohledu lze situaci označit za dobrou,“ sdělil docent Unucka.

Zároveň je však podle hydrologa snížena retenční kapacita krajiny, takže odtoková reakce na srážky by byla aktuálně výraznější než v předešlých měsících roku 2020.

Situaci je však podle Unucky potřeba vnímat v kontextu celého hydrologického roku.

„Nelze očekávat, že případné delší bezesrážkové období s vyššími teplotami vzduchu během letních a podzimních měsíců riziko sucha opět nezvýší," mírnil optimismus.

Červen s lokálními bleskovými povodněmi byl v Olomouckém kraji srážkově zcela mimořádný. Vody spadlo průměrně 190,1 milimetru, což je 221 procent normálu z let 1981 až 2010.

Letošek je celkově v podzemí výrazně lepší než v předchozích dvou letech, kdy byl stav podzemních vod silně podnormální a řada oblastí v Česku dosahovala dokonce mimořádně podnormální úrovně.

Zlepšení i na jihu Moravy

Aktuální situace představuje podle ČHMÚ nejlepší stav na začátku července za posledních pět let.

Ke zlepšení došlo nejen na střední, ale také na jižní Moravě, kde se vyskytují horniny se zhoršenou propustností pro vodu. Hladiny se dostali až na normální úroveň.

„V některých oblastech na jihu Moravy, například Břeclavsko, kde byl dlouhodobě velký deficit mělkých zvodní, dosahuje hladina normální úrovně poprvé od začátku roku.,“ uvedla mluvčí ČHMÚ Martina Součková.

„Jedinou oblastí, která zůstává silně podnormální, je oblast Mostecka, kde se může částečně projevovat efekt srážkového stínu pod Krušnými horami,“ informovala Součková.