Nejhorší situace je v horním povodí řeky Moravy a řeky Bečvy.

Přítoky do vodních nádrží zůstávají podprůměrné, což způsobuje také poklesy hladin.

„Po příznivější hydrologické situaci na konci roku, kdy se nám podařilo navýšit zásobní objemy nádrží, dochází opět k jejich postupnému snižování," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Denní poklesy hladiny jsou až čtyři centimetry, naplněnost nádrží se tak aktuálně pohybuje v rozmezí 70 až 90 procent.

„Přispívají tomu také nízké teploty, které způsobují postupné zamrzání toků v horských oblastech. Minimální průtoky v tocích tak stále pomáhají zajistit přehrady, díky kterým nedochází k omezování schválených odběrů," dodal.

Aktuální předpověď počasí pro nejbližší dny udává, že hladiny sledovaných toků budou i nadále většinou setrvalé, případně jen slabě rozkolísané.

„V případě další suché zimy, tedy období bez srážek a sněhu, budeme v létě velmi intenzivně pociťovat negativní dopady na zdroje vody", uzavřel Jan Hodovský.