Výstava nazvaná Stromy a o stromech zde bude ke zhlédnutí až do poloviny příštího týdne.

„Výstava je součástí celoškolního environmentálního projektu, jehož cílem je rozvíjet vztah žáků i jejich rodičů k přírodě a svému okolí. Naše škola se také letos připojila k mezinárodnímu Dni stromů,“ řekl jeden z koordinátorů výstavy a zároveň učitel Libor Hudec.

Podle jeho slov škola v polovině října u příležitosti tohoto svátku uspořádala pětikilometrový pochod, na jehož konci učitelé, žáci i jejich rodiče společně zasadili v parku Michalov strom.

Jednalo se o platan javorolistý a na jeho zakoupení přispěli všichni žáci školy.