Návštěvníci tohoto oblíbeného zákoutí se ale nemusejí bát, že přijdou o zeleň. Už v příštím roce se dočkají náhradní výsadby.

Debatu o tom, do jaké míry ohrožují přestárlé stromy v Přerově bezpečnost obyvatel, rozvířily dva případy z loňského roku.

Nejprve se u panelového domu v Bayerově ulici zřítila větev borovice na dvě ženy a zranila je, o něco později spadl další strom v blízkosti tenisových kurtů. Tehdy se jen zázrakem nikomu nic nestalo.

„Vytipované stromy v Přerově jsme po těchto událostech nechali prověřit dendrologem, který nám doporučil ty nejrizikovější vykácet," přiblížil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS). Dendrolog ve městě prověřil několik desítek dřevin na dvaceti různých místech.

Patnáct pokácí, pětačtyřicet vysadí

V parku Michalov půjde k zemi patnáct stromů, mezi nimi jsou převážně smrky a lípy, ale také jasan či javor.

„Využijeme období vegetačního klidu a dřeviny, které jsou suché a ohrožují bezpečnost, vykácíme ještě do konce letošního roku," zmínil.

Další stromy čeká ořez suchých větví, redukce koruny, některé se upraví na torzo, nebo je čekají opatření ke zvýšení statické stability.

Na náhradní výsadbu se mohou Přerované těšit na jaře příštího roku.

„Vysázíme pětačtyřicet nových stromů – lípy, duby, smrky, habry či duby," upřesnil Michal Zácha.

Cena: 900 tisíc

Na revitalizaci parku Michalov, která přijde na bezmála 900 tisíc korun, město vypíše soutěž.

„Jsme přesvědčeni, že se nám podaří získat finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí, kdy můžeme získat dotaci až do osmdesáti procent z celkové hodnoty zakázky," řekl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Park Michalov, který je chloubou Přerova, byl založen z iniciativy okrašlovacího spolku v roce 1904 podle plánů významného zahradního architekta Františka Thomayera.

V devadesátých letech prošel náročnými úpravami, které mu vrátily jeho dávný lesk. Je nemovitou kulturní památkou a registrovaným významným krajinným prvkem.