Prostranství sice nyní zeje prázdnotou, ale po dokončení zídky je v plánu výsadba dvou stovek keřů. Ty budou betonovou stavbu z jedné strany lemovat.

„Odborníci navrhli strukturu keřů, které nebudou příliš náročné na údržbu – měly by ale zídce dodat zelený, přírodní ráz. Zakoření tu například růže svraskalá, trojpuk drsný, mochna křovitá či zlatice převislá," nastínila už dříve Miroslava Švástová z přerovského magistrátu.

Sazenice keřů, které půjdou do země na jaře příštího roku, budou mít velikost 60 až 80 centimetrů a podle projektu mají být vysazeny asi metr od zídky. Povodí Moravy už finišuje se stavbou první protipovodňové zídky nad přerovským jezem.

„V současné době probíhá předání závěrečných podkladů od zhotovitele," upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavba zídky na nábřeží Edvarda Beneše běží podle harmonogramu.

„Firma rozebrala část chodníku a došlo k instalaci části těsnící stěny a vybudování základu pro novou železobetonovou zídku," dodal.

Protipovodňová ochrana Přerova je součástí ucelené koncepce ochrany Pobečví a má dvě etapy.

„V rámci té první jsou v plánu liniová opatření, jež ochrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy představuje výstavba vodního díla Skalička," konstatoval generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Dokončení celé koncepce ochrany Pobečví má zajistit ochranu před ničivými povodněmi, jaké zažili obyvatelé na Přerovsku v roce 1997. Má ochránit na 110 tisíc obyvatel Pobečví a majetek ve výši sedm miliard korun.