Pracovníci Povodí Moravy totiž v pondělí 24. srpna ráno začali kácet vzrostlé javory a břízy, které kvůli svému stáří a špatnému stavu ohrožovaly chodce.

Pohled na prořídlou alej vyvolává zejména u starousedlíků emoce a nostalgii. Ještě hůře se ale lidé smiřují s faktem, že na místě vykácených dřevin nebudou vysázeny nové.

Impulsem pro vykácení se stal pád stromu

Z aleje u řeky Bečvy zmizí celkem devatenáct vzrostlých stromů, u nichž dendrologický posudek zjistil špatný stav. „Nebyly v pořádku už na první pohled. Měly vyhnilé dutiny, byly proschlé, některé také napadené houbovou chorobou. Z jiných se zase odlamovaly větve a bezprostředně ohrožovaly chodce,“ shrnul příčiny radikálního řezu Tomáš Ehl z odboru životního prostředí přerovského magistrátu.

Ještě donedávna se přitom o letitém problému téměř nemluvilo. Obrat nastal až v okamžiku, kdy silná vichřice, která se prohnala nad Přerovem, způsobila vyvrácení jednoho stromu i s kořeny v blízkosti tenisových kurtů.

„Na špatný stav starých javorů jsme sice upozorňovali už léta, teprve potom se ale začalo něco dít,“ připomněl Ehl.

Komu stromy patří?, řešilo se dlouho

Vykácení stromové aleje vázlo delší dobu na nevyjasněných vlastnických vztazích. Část dřevin se totiž nachází na pozemcích Povodí Moravy, jiné jsou zase v majetku Státního pozemkového fondu.

„Lidé, kteří tudy denně chodili na procházku a nebo jezdili na kole, byli vystaveni značnému riziku. Proto jsme vyvolali jednání se zástupci Povodí Moravy,“ podotkl Ehl.

„Vykácíme nyní stromy, které jsme už označili a u nichž analýza zjistila špatný stav. Hodláme ale prověřit i další,“ konstatoval také vedoucí přerovského provozu Povodí Moravy Jiří Zedníček.

Se stromy odchází kus historie, tvrdí starousedlíci

Kvůli kácení části aleje bude po dobu tří týdnů uzavřena cesta pro pěší a cyklisty, spojující úsek mezi rybníkem a lávkou u tenisu. „Šestnáct stromů zmizí přímo z aleje u rybníka, další tři jsou až za lávkou u tenisu směrem k nemocnici,“ popsal Miroslav Pavelka z Povodí Moravy, který dohlíží na průběh prací.

Po některých zůstanou jen pařezy, jinde bude stačit ořezat větve. Ztráta části aleje, jejíž stáří se odhaduje na více než šest desítek let, vyvolává zejména u starších lidí emoce.

„Ta alej k Přerovu patřila. Teď tam zůstanou jen díry a planina. Každý ale ví, jak krásný byl na toto místo pohled, hlavně na podzim, když se listí zbarvilo,“ řekl jeden z Přerovanů, který pozoroval dělníky při práci.

„Pokud jsou staré a špatné, měli by je vykácet. Než se stane podobné neštěstí jako ve Zlíně,“ je ale přesvědčena Martina Vičarová z Přerova, která má dvě malé děti.

„ Než se ale něco takového rozhodne, měli by stav stromů posoudit odborníci. Často totiž mizí i úplně zdravé stromy. Pocházím ze Šternberka a tam dělají to samé,“ doplnila ji také další z místních Andrea Veselá.

Místo po stromech zůstane prázdné

Město teď hodlá znovu otevřít debatu se zástupci Povodí Moravy o tom, zda je možné vykácené dřeviny nahradit novými.

„Narážíme totiž na vodní zákon, a ten to neumožňuje. Stromy se nacházejí v místech, kde se počítá se stavbou protipovodňové hráze,“ vysvětlil Tomáš Ehl z odboru životního prostředí přerovského magistrátu.

Ten se nedomnívá, že by se městu podařilo uspět se žádostí o udělení výjimky z tohoto zákona.