Studenti na uschlý kmen dubu vyřezali na pětadvacet různých přírodních motivů. Jejich práce trvala asi čtyři týdny. V úterý 22. dubnaodpoledne dílo poprvé ukázali veřejnosti.