Komise pro majetkové záležitosti, rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost minulý týden schválily tři varianty budoucnosti Strojaře a navrhly zastupitelstvu zrušit záměr prodeje.

Všechny varianty počítají se vznikem dostupného městského bydlení a zastupitelé se s nimi seznámí na jednání v prosinci. Osudem Strojaře se má zabývat také pracovní skupina, ve které budou zastoupeny politické strany napříč spektrem.

„Otázkou využití hotelu Strojař se budeme zabývat na zasedání Rady města ve čtvrtek 23. listopadu. Materiál byl projednán napříč dotčenými odbory magistrátu a významné slovo měla i architektka města, protože se nejedná pouze o budovu Strojaře, ale o rozvoj celé této výjimečné lokality,“ shrnul poslední vývoj náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Robert Knobloch
Soud rozhodl o propuštění Knoblocha z vazby. Běží lhůta k podání stížnosti

Nové městské nájemní bydlení by podle něj měli využívat především lidé v profesích, které jsou důležité pro optimální fungování města - od školství, zdravotnictví, dopravu a bezpečnost až po křehké skupiny obyvatel - rodiče samoživitele a osaměle žijící seniory. „Rozhodně tu nechceme sociální bydlení,“ zdůraznil Navrátil.

Bývalý hotel Strojař koupilo město před lety od armády za 42,5 milionu korun. Radní plánovali jeho využití pro potřeby bydlení pro mladé a seniory, zvažovala se i jeho směna za jiný objekt v Palackého ulici. Opozice navrhovala, aby o využití Strojaře rozhodli lidé v referendu. Když na jednání zastupitelstva neuspěla, rozhodla se sbírat podpisy pro uspořádání referenda v ulicích města.

Úspěch opozice

Rozhodnutí neprodat Strojař a využít budovu pro potřeby bydlení vnímá opozice jako úspěch.

„Na majetkové komisi byly představeny tři varianty vybudování dostupného bydlení ve formě výstavby bytového domu na místě současného hotelu Strojař s tím, že objekt zůstane v majetku města. Mělo by zde vzniknout až 77 bytů, a to buď prostřednictvím dotace na nájemní, družstevní nebo spolkové bydlení. Nejpravděpodobněji to bude jedna ze dvou prvních variant,“ nastínil člen komise pro majetkové záležitosti a budoucí zastupitel za Piráty Vojtěch Nezval.

V Pasáži si mohou lidé od dubna vyřizovat občanské průkazy a cestovní doklady.
Úřad v Pasáži čeká odhlučnění. Zajistí větší soukromí při vyřizování věcí

Varianty na využití Strojaře zahrnují bytovou výstavbu formou dotace či zvýhodněného úvěru na nájemní bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj, kdy lze čerpat částku pět set milionů korun. Další možností je družstevní bydlení, které kombinuje výhody nájemního a vlastnického bydlení a přineslo by dostupné byty s nízkým nájmem. Doplňující variantou je spolkové bydlení, které je ale vhodnější pro menší objekty.

Podle opozičního zastupitele a architekta Jana Horkého (Společně pro Přerov) se od posledních diskusí o zachování nebo demolici budovy změnily normy na hlukový útlum a díky konstrukci stropů je nereálné ekonomicky splnit požadavky na kolaudaci na bytový dům.

„Spolu s omezením, které je dané rozpětím panelů, dává demolice či rozebrání smysl. Nový objekt či objekty mohou splnit soudobé nároky na kvalitu bydlení i bezbariérovost. V rámci udržitelnosti bychom však rádi dali možnost vdechnout některým částem budovy nový život - nebráníme se využití základů, skeletu přízemí, nebo i panelů samotných nějakým novým, originálním způsobem. Předpokládám, že podrobněji to budeme řešit právě na pracovní skupině. Důležité je, že hlavní požadavek - zachování Strojaře v majetku města - bude splněn,“ řekl Jan Horký.

Archeolog Zdeněk Schenk provádí výzkum na parkovišti u Přerovanky v Kratochvílově ulici.
Archeologové narazili na parkovišti u Přerovanky na kanál z 19. století

Radní chtějí postupovat podobně, jako v případě zchátralého objektu na náměstí T. G. Masaryka 16 - formou architektonicko-urbanistického dialogu.

„Vždy jsme byli připraveni jednat o Strojaři s opozicí, protože je naším společným zájmem, aby byl objekt smysluplně využit. Zvažovali jsme v průběhu let všechny možnosti, od prodeje přes demolici až po družstevní či jiné bydlení a rozhodně jsme se nechtěli unáhlit. Není třeba si hrát s opozicí na vítěze a poražené, když nám jde o stejný cíl,“ zhodnotil primátor města Petr Vrána (ANO).