V hodnotící komisi usednou čtyři architekti a tři zástupci města. Kromě primátora města Petra Vrány a jeho náměstka Tomáše Navrátila (oba hnutí ANO) se jejím členem stal také opoziční zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov).

„Komise se bude zabývat jednotlivými návrhy, z nichž pak vzejde ten vítězný. V rámci soutěžního dialogu dojde až k projektu a kompletní projektové dokumentaci pro realizaci,“ shrnul primátor města Petr Vrána, který je s dosavadním průběhem jednání výboru pro Strojař spokojený.

Ze soutěžního dialogu vzešel i vítězný návrh na novou podobu administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16, která nyní prochází rekonstrukcí a vznikne zde nové sídlo magistrátu.

„Výhodou soutěžního dialogu je, že oproti výběrovým řízením diskutujete s architekty, kteří zpracovávají návrh, ale také po celou dobu řešíte smluvní podmínky, cenu za projekční práce a investiční náklady. Na konci celého procesu je pak smlouva, která opravňuje architekta, aby projektoval za podmínek, jež vzešly z dialogu,“ vysvětlil už dříve Igor Kovačovič z firmy, která se specializuje na architektonické soutěže a výběrová řízení. Stejná kancelář se bude podílet i na projektu Strojaře.

Radní si hladký průběh jednání výboru pro Strojař pochvalují. „Výbor se potkal už třikrát a jsou v něm zastoupeny všechny politické strany, které nominovaly své delegáty - většinou jsou to předsedové klubů. Panuje shoda napříč spektrem na tom, že v lokalitě chceme mít pěkné rodinné bydlení a rádi bychom ho poskytli preferovaným profesím, to znamená - učitelům, lékařům nebo policistům,“ zmínil náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Za konstruktivní považuje jednání i opoziční zastupitel Jan Horký (SpP). „Důležité je, že se podařilo zapojit i majitele pozemku v těsném sousedství a řešené území zahrnuje také uliční prostor v ulici Brabansko. Věříme, že nový objekt bude zapadat do panoramatu nábřeží,“ konstatoval Horký.

K zemi půjde příští rok

Protože tepelně technické i akustické parametry objektu Strojaře už neodpovídají dnešním normám, bude v příštím roce srovnán se zemí. „Demolice se bude týkat všech objektů, které jsou součástí tohoto komplexu,“ nastínil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO). Podle předběžných odhadů se budou pohybovat náklady na demolici od 30 do 35 milionů korun.

„Na Radě města jsme už schválili zadávací podmínky a zahajujeme veřejnou zakázku na projekt demolice. Předpokládáme, že hodnota projektu bude zhruba 1 milion korun bez DPH. Bourat se začne v příštím roce,“ doplnil. Rada města zahájí veřejnou zakázku na novou podobu místa formou architektonicko-urbanistického dialogu zhruba v červnu.

„Pokud všechno dobře půjde, tak by mohl být v únoru příštího roku vybrán finální návrh, který by se dopracoval do podoby kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby. Samotné náklady na výstavbu vzejdou ze soutěžního dialogu a projektové dokumentace. Soutěžní dialog by nám měl pomoci i s otázkou případné dotace na tuto stavbu - soutěžící by se totiž měli zamýšlet i nad formami financování,“ uzavřel Vladimír Lichnovský.