„Nová pravidla nám přinášejí velkou nejistotu,“ shoduje se vedení škol. Žáci si totiž mohou příští rok v přijímacím řízení podat až tři přihlášky na různé školy. Pokud budou všude přijati, mohou svůj zájem o školu před samotným nástupem snadno změnit.

Ředitelé se tak obávají, že až do prvního září nebudou mít jasno, kolik žáků k nim ve skutečnosti usedne do školních lavic. „V souvislosti s novým modelem přijímacího řízení nás čeká pěkný chaos. Jednak přináší školám zvýšené nároky na finance, ale co je mnohem horší, nejistotu. Nebudeme až do září přesně vědět, kolik k nám nastoupí žáků a od toho se ve školách odvíjí takřka všechny záležitosti,“ uvedla ředitelka přerovského Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Romana Studýnková.

Podobně nový systém přijímacího řízení vnímají i jiní ředitelé přerovských středních škol. „Kromě velké administrativní zátěže a zvýšených výdajů za poštovní služby nebudeme mít až do začátku září jistotu, kolik žáků k nám vlastně nastoupí. Žáci sice odevzdáním zápisového lístku musejí potvrdit svůj úmysl nastoupit na školu, ale zápisový lístek si mohou kdykoliv vyžádat zpět a odevzdat jinam. Přitom my už nejpozději na přelomu března a dubna sestavujeme plán pedagogických výkonů na nový školní rok,“ řekl ředitel Střední školy gastronomie a služeb v Přerově Oldřich Baďura.

„Nejen pro školu však tato novinka bude znamenat nejistotu, ale také pro některé žáky. Ti zdatnější, kteří se dostanou na všechny tři školy, mohou tak zbytečně zabírat místa ostatním,“ myslí si ředitel Soukromé střední školy živnostenské v Přerově Vladislav Polívka.

„Bude to složitější, ale myslím si, že nám hodně pomohl krajský úřad, který k tomu vydal přesné pokyny,“ podotkl ředitel Střední průmyslové školy v Přerově Jan Slezáček.

Přihlášku na střední školu musejí žáci devátých tříd odevzdat nejpozději do 15. března. Kromě toho, že si mohou podat až tři přihlášky, další novinka je i ta, že na vybrané školy musejí přihlášky odeslat sami nikoliv hromadně prostřednictvím základní školy.

Vyšší počet přihlášek oproti minulým letům ale žáci základních škol naopak vítají. „Jsem ráda, že si můžeme dát přihlášky na tři školy. Alespoň máme větší jistotu, že nás na některou z nich vezmou, takže já z této novinky mámurčitě radost,“ svěřila se třináctiletá Jana Mikesková z Přerova.