Pane primáři, mohl byste prozradit, jak dlouho působíte v přerovské nemocnici?
S krátkou přestávkou to bude už jednadvacet let - v přerovské nemocnici působím od roku 2002.

close Primář oddělení ARO přerovské nemocnice Petr Dušek. info Zdroj: Se souhlasem Nemocnice Přerov zoom_in Primář oddělení ARO přerovské nemocnice Petr Dušek. Pod pojmem anesteziolog si většina lidí představí lékaře, který je přítomen u zákroku na operačním sále a jehož hlavním úkolem je poskytnout pacientovi anestezii. To ale určitě není jediné spektrum jeho činnosti. Můžete pro laiky popsat, jaká je úloha anesteziologa v nemocnici?
Můj obor se nazývá anesteziologie a intenzivní medicína. Tedy již v názvu tohoto oboru jsou obě se prolínající a navazující pole působnosti. Anesteziolog-intenzivista je lékař, který podává anestezie na operačním sále, na oddělení intenzivní péče se stará o kriticky nemocné pacienty. Pacienty, kteří mají selhání jedné nebo více vitálních funkcí.

V čem spočívá rozhovor anesteziologa s pacientem před operačním zákrokem?
Před operací anesteziolog zhodnotí stav pacienta a rizikovost anestezie a nabídne mu v daném případě nejbezpečnější anestezii.

Jak moc je uvedení člověka do anestezie při operačním výkonu rizikové? Čeho se pacienti na sále nejvíce bojí a čeho se obávají lékaři?
V životě každého člověka není nic bez rizika. Tedy ani v medicíně obecně, v nemocnici či při anestezii se riziku nevyhneme. Riziko, že se něco během anestezie pokazí, je přímo úměrné nemocem pacienta a akutnosti a rozsahu výkonu. Obecně je v současné době riziko úmrtí při anestezii z anesteziologických příčin zhruba 4 až 10 z 1 milionu podaných anestezií.

Strachy pacientů se různí podle věku a mentálních schopností, malé děti se nejvíce bojí injekcí a odloučení od maminky či od rodiny, ti větší jsou nervózní. Dospělí se bojí bolestivosti nebo žaludeční nevolnosti. Anesteziologové musejí počítat s komplikacemi.

Doznal váš obor za posledních deset let nějakých změn?
Každý obor se vyvíjí, samozřejmě i ten náš. Zavádí se do praxe nové léky, nové typy monitorace pacientů jak v intenzivní péči, tak při anestezii. Jsou dostupné nové léčebné metody, rozšiřuje se používání ultrazvuku v klinické praxi.

Co se v poslední době změnilo konkrétně na vašem oddělení?
V posledních pěti letech prošlo naše oddělení rekonstrukcí za téměř 18 milionů korun, díky které se prakticky obměnila veškerá přístrojová technika a materiální zázemí. Příkladem jsou nové ventilátory, monitory vitálních funkcí nebo také infuzní technika. Co se týče medicínského rozvoje, zde dochází k rozvoji bed side ultrazvukového vyšetření, k rozvoji rozšířené monitorace vitálních funkcí, např. EEG, či k rozvoj kontinuálních dialyzačních metod, a tak dále. Jsme tedy schopni diagnostikovat, monitorovat a případně léčit větší spektrum symptomů či onemocnění. Naši kritičtí nemocní pacienti profitují z rozšířeného monitoringu a terapie.

Také naše pracoviště na centrálních operačních sálech prošlo kompletní rekonstrukcí, kde máme nové anesteziologické přístroje, monitory, infuzní techniku, monitorace, mimo jiné hloubky anestezie, bolesti při anestezii, hloubky nervosvalové blokády.

Ve vaší nemocnici je i oddělení následné intenzivní péče. O které pacienty se stará?
Ve zkratce na tomto oddělení leží pacienti, kteří si prošli akutním onemocnění se selháním vitálních funkcí, hlavně tedy respiračním selháním a následně potřebují podporu dýchání pomocí ventilátoru. Na tomto oddělení dochází k doléčování těchto pacientů.

Jaká je na vašem oddělení personální situace? Potýkáte se s nedostatkem lékařů či sester?
V současné době se zdravotnictví obecně potýká s nedostatkem personálu. Péče o naše pacienty však není ohrožena.

Máte velmi zodpovědné a náročné povolání, jakým způsobem relaxujete?
V létě relaxuji při turistice nebo jezdím na kole, v zimě pak rekreačně lyžuji.